Odbiór świadectw po egzaminie zawodowym w sesji Zima 2024

Świadectwa po egzaminie zawodowym w sesji Zima 2024 będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 10 kwietnia 2024 r. od godziny 08.00.