DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Celem DBI 2019 „Działajmy razem!” jest zachęcenie wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, zwrócenie uwagi na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci, podkreślenie faktu, że wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Nasza Szkoła zgłosiła swój akces w ogólnopolskich obchodach tego Dnia.

Z tej okazji zapraszam wszystkich uczniów do udziału w konkursie „Działajmy razem!”, który obejmuje następujące kategorie:

1.         Plakat dotyczący przewodniego hasła DBI 2019 „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”, zachęcający wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.

2.         Prezentacja multimedialna: „Zasady zachowania w Internecie” – promująca pozytywne zastosowania Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. 

3.         Gazetka ścienna Dzień Bezpiecznego Internetu 2019.

4.         Prelekcja przeprowadzona przez policjanta mająca na celu uwiadomienie młodzieży o czyhających w sieci zagrożeniach, które mogą ich dotknąć bezpośrednio.

Szczegółowe informacje u organizatora: mgr inż. Elżbiety Pustułki