Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 

7 lutego 2023 r. będziemy obchodzili kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu. Podczas najbliższych obchodów chcemy zachęcić wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. 

Inicjatywy podjęte przez naszą szkołę z okazji DBI 2023: 

 • Zgłoszenie inicjatywy na portalu www.dbi.pl.
 • Konkurs na plakat dotyczący problematyki bezpieczeństwa online oraz promocji pozytywnego wykorzystywania Internetu.
 • Konkurs na prezentację multimedialną: „Zasady zachowania w Internecie” – promująca pozytywne zastosowania Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. 
 • Przygotowanie gazetki ściennej „Dzień Bezpiecznego Internetu 2023”. 
 • Spotkanie dla uczniów połączone z prelekcją przeprowadzoną przez policjanta mająca na celu uwiadomienie młodzieży o czyhających w sieci zagrożeniach, które mogą ich dotknąć bezpośrednio. 
 • Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych „Jak współtworzyć twórcze i bezpieczne środowisko online”. 

  Zapraszamy uczniów do konkursów. 

  mgr inż. Elżbieta Pustułka 

  mgr inż. Anna Szlachta