Dzień Dziecka w Straży Granicznej

1 czerwca odbyły się dni otwarte Straży Granicznej w Katowice Airport w Pyrzowicach. Wzięła w nich udział grupa uczniów z klasy Ia Technikum. 

Na tarasie widokowym odbywały się wystawy oraz prezentacje, co umożliwiło jednoczesne podglądanie starów i lądowań statków powietrznych.

Strażnicy pokazali sprzęt pirotechniczny, który służy im do likwidacji ładunków wybuchowych. Oprócz tego był test sprawnościowy, strzelanie do celu, pies do wykrywania ładunków wybuchowych.

Uczniowie uczestniczyli w prelekcji Komendanta PSG w Katowicach-Pyrzowicach ppłk SG Czesława Koniecznego. Omówił  jaką ważną rolę spełniają Strażnicy Graniczni.
Był to udany dzień i młodzież dowiedziała się nowych, bardzo istotnych rzeczy o Straży Granicznej.