Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia. Starosta Powiatu Zawierciańskiego Krzysztof Wrona  w tym wyjątkowym dniu życzył nauczycielom, pracownikom szkoły wielu natchnionych chwil , pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, radości z odkrywania drugiego człowieka, cierpliwości i wytrwałości.
Nauczyciele Zespołu Szkół w Porębie jak co roku uzyskali honorowe odznaczenia i nagrody.
Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej został odznaczony nauczyciel wychowania fizycznego mgr Mariusz Kołton.
Medalem Komisji Edukacji została odznaczona Dyrektor Zespołu Szkół w Porębie mgr Beata Mędrecka-Bańka, która została również uhonorowana Nagrodą Starosty Powiatu Zawierciańskiego.

Nagrody Dyrektora szkoły otrzymali: mgr inż. Elżbieta Pustułka, mgr Beata Kita, mgr Jolanta Pucek, mgr Anna Grochowska, mgr Ewa Spyra, Pan Witold Karcz.
Docenieni zostali również uczniowie:
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Karol Marcisz uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Porębie oraz Bartłomiej Olender uczeń klasy IV Technikum im. M. Kopernika w Porębie.
Stypendium Starosty Powiatu Zawierciańskiego otrzymał Karol Marcisz uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Porębie.

Gratulujemy!!!
W części artystycznej przypomniano rys historyczny powstania Komisji Edukacji Narodowej, zaśpiewano przeboje światowych artystów.
Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i przybyłym gościom Samorząd Uczniowski złożył życzenia i wręczył kwiaty. Akademię przygotowały mgr Beata Kita i mgr Krystyna Rok