Dzień Edukacji Narodowej

17 października wręczono odznaczenia oraz nagrody pracownikom oświaty z województwa śląskiego. Uroczystość odbyła się w Sali Złotej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem oświaty i szkolnictwa wyższego, upamiętniającym rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z 14 października 1773 roku

Nauczyciel stanowi autorytet i wzór dla ucznia. Dzieli się nie tylko swoim doświadczeniem zawodowym, ale również mądrością życiową – powiedziała Kurator Urszula Bauer dziękując wszystkim wyróżnionym.

W uroczystości uczestniczyli Wojewoda Śląski, dyrektorzy delegatur woj. śląskiego oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Ze szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest powiat zawierciański w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Medalem Komisji Edukacji Narodowej została odznaczona mgr Beata Mędrecka-Bańka dyrektor Zespołu Szkół w Porębie.

Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej uhonorowany został mgr Mariusz Kołton nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Porębie.

To duże wyróżnienie i zaszczyt dla oświaty Powiatu Zawierciańskiego.