Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Świadectwa dojrzałości po egzaminie maturalnym w terminie poprawkowym
będą wydawane w dniu 1 października 2020 r. od godziny 09.00 w sekretariacie szkoły.