Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

      29 listopada w naszej szkole w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbyła się prelekcja pod hasłem „Praktyki bez granic”. Spotkanie to było okazją do zaprezentowania
i przybliżenia wiadomości na temat wpływu staży zagranicznych na pracę zawodową i doskonalenie umiejętności miękkich.

     Zrealizowane projekty zagraniczne pozwoliły młodzieży naszej szkoły lepiej zrozumieć zasady rynku pracy, oferując wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy, rozwinięcia umiejętności krytycznego myślenia oraz kształtując aktywny stosunek do życia. Kompetencje miękkie należą obecnie do najważniejszych kompetencji zawodowych, są coraz bardziej doceniane przez pracodawców, a wręcz niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej oraz sprawnego funkcjonowania w miejscu pracy. Warto zainwestować we własny rozwój, angażując się w działalność szkolną i pozaszkolną oraz korzystać z praktyk zagranicznych, które poprzez doskonalenie umiejętności podniosą  samoocenę i wiarę we własne możliwości.

    Podczas spotkania zostały także zaprezentowane wspomnienia uczniów z odbytych praktyk. Ze szczegółami opowiedzieli swoim kolegom i koleżankom o nowych zdobytych doświadczeniach potrzebnych w dalszej edukacji
i niezbędnych podczas poszukiwania pracy. Przedstawili także prezentację ukazującą ciekawe miejsca, które warto zobaczyć podczas pobytu w Hiszpanii.

    Wydarzenie „Odkryj swój talent” odbyło się w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej mającej na celu podniesienie atrakcyjności i poprawę wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie.

 

Organizator: mgr inż. Elżbieta Pustułka