Festiwal Młodej Piosenki

Ogólnopolski konkurs piosenki poetyckiej i autorskiej pn. „FESTIWAL MŁODEJ PIOSENKI”, adresowany jest do UZDOLNIONYCH MUZYCZNIE I POETYCKO UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH.

Organizatorem konkursu jest Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

NAGRODA GŁÓWNA FESTIWALU TO 2.000 ZŁ.

CELAMI KONKURSU SĄ:

– promocja młodych twórców związanych z piosenką poetycką i autorską,

– wspomaganie artystycznej, muzycznej i literackiej aktywności młodzieży w setną rocznicę odzyskania Niepodległości,

– wspieranie aktywności młodzieży uczestniczącej w przedsięwzięciu i kierowanie jej na odbiór kultury wysokiej,

– ułatwianie młodym twórcom wzajemnej współpracy i promocja współpracy,
jako skutecznej formy osiągania celów,

– oraz promocja Samorządowej Instytucji Kultury „Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” i Ossowa jako ośrodka kulturalnego, nawiązującego do zwycięstwa Polaków w 1920 roku, dwa lata po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.

NA ZGŁOSZENIA ZE STRONY UCZNIÓW CZEKAMY DO 18 MAJA BR.

Regulamin konkursu