„Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość” – REKRUTACJA!!!

Komisja Rekrutacyjna
z dniem 2 stycznia 2018 r.
rozpoczyna rekrutację do projektu
„Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość”
 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu ERASMUS+

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

  • Projekt skierowany jest do uczniów Technikum im. Mikołaja Kopernika w zawodzie TECHNIK INFORMATYK
  • Pobyt w Sevilli przewidziany jest od 15 – 28 kwietnia 2018 r.
  • Projekt został w całości sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej 

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do koordynatora projektu mgr Anny Grochowskiej.

Szczegółowe wymagania dotyczące uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji, dostępne u koordynatora projektu.

Lista uczestników zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły 16 stycznia 2018 r.

Głównym celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i podniesienie przez uczestników kompetencji zawodowych. Projekt ma także na celu rozwinięcie umiejętności językowych, interpersonalnych i społecznych uczniów.