KOMINIKAT DYREKTORA SZKOŁY dot. kształcenia na odległość

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. które dotyczy prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
W zakładce „Kształcenie na odległość” są zamieszczane materiały do nauki na odległość.
Informacje i komunikaty będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły, bardzo proszę o zapoznawanie się z nimi.
W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy z dyrektorem szkoły i nauczycielami.
z poważaniem
Beata Mędrecka – Bańka