Konkurs na projekt kampanii reklamowej „Poznaj zawód, w którym kształci moja szkoła”

Technikum im. Mikołaja Kopernika zostało zgłoszone do konkursu na projekt kampanii reklamowej „Poznaj zawód, w którym kształci moja szkoła” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Celem konkursu jest promocja oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, którą można znaleźć pod adresem http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/ksztalcenie-i-wychowanie/ksztalcenie-ustawiczne-i-zawodowe/poznaj_nasze_zawody_technikum/poznaj-nasze-zawody-w-technikum-im-mikolaja-kopernika-w-porebie/