Konkurs „O złoty indeks”

Podobnie jak w ubiegłym roku Politechnika Śląska organizuje konkurs „O Złoty indeks”. Jest to konkurs skierowany do uczniów klas maturalnych​, w którym nagrodą jest miejsce na studiach na naszej uczelni. Konkurs jest dwuetapowy – w I etapie zadania rozwiązuje się w domu i przesyła rozwiązania przez platformę konkursową. II etap jest już na Politechnice.  Konkurs jest organizowany z czterech przedmiotów: fizyki, informatyki, chemii i matematyki. Dziedziny są niezależne, można wziąć udział w jednej, dwóch, trzech lub wszystkich czterech.
Żeby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się pod adresem https://sorek.polsl.pl/zlotyindeks/, gdzie zostanie przydzielony unikalny identyfikator uczestnika, a następnie przejść pod adres http://platforma.polsl.pl/zlotyindeks, gdzie po zalogowaniu można pobrać treści zadań i przesłać rozwiązania. ​Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem http://zlotyindeks.pl/wp-content/uploads/2017/12/regulamin-Z%C5%82oty-indeks-2018.pdf.