4.12.2020r. (piątek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące prognoz GAMET

Ia LSO, Temat: Pomiar współczynnika tarcia nawierzchni

Ia LSO, Temat: Nadzór nad wykonywaniem prac w p.r.n i środki bezpieczeństwa.

Ia DSO, Temat: Sprzęt lotniskowy: ciągniki lotnicze

Ia DSO, Temat: Sprzęt lotniskowy: ciągniki lotnicze.

mgr Ewa Drabek

IIIA 1,2h lot. służby Pojazdy i wyposażenie techniczne wykorzystywane podczas działań operacyjnych służb utrzymania lotniska.

IVa dział.służb.4,5,6h Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja A

IIB Oi F 7hT: rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych .

mgr Aneta Wysocka

6.KLASA III A.
TEMAT: CREAMOS DIALOGOS. TWORZYMY DIALOGI.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA Cruising – listening, speaking and writing

IA Network troubleshooting- vocabulary

IIB Cruising – listening, speaking and writing

IVA Ćwiczenia utrawlające, przygotowywujące do egzaminu zawodowego

mgr Krystyna Rok

II A – RYZYKO ZAWODOWE

IIIA SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI

3.12.2020r. (czwartek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące TREND

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące prognoz na start

mgr Ewa Drabek

IVA 1 h – dział. służb. Poprawa sprawdzianu – lotniskowe służby operacyjne

IV a 3,4,5 h współ.służb. Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.38

IIA 6,7h dział. służb. Odzież ochronna. Sprzęt ochronny dróg oddechowych

IIA 8h lot. służ. Rodzaje pojazdów stosowanych podczas działań operacyjnych przez służby handlingowe oraz ich wyposażenie.( cd)

mgr Aneta Wysocka

8.KLASA II B.
TEMAT: LOS EJERCICIOS. ĆWICZENIA

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA ICAO – projekt

IIA I’ve got a problem – listenig, speaking and writing

IA Good communicators make safe aviators- vocabulary

mgr Magdalena Janik

1.BiOCHIAWykonywanie czynności związanych z przyjęciem informacji o zagrożeniu bombowym na lotnisku.
2.BiOCHIAŚrodki ochrony stosowane w portach lotniczych – fizyczne, techniczne, osobowe – wstęp.
3.BiOCHIIBProcedura obsługi PAX.
4.WLSOIIAOznaczenia poziome w polu ruchu naziemnego.
5.WLSOIIAOznaczenia pionowe w polu ruchu naziemnego.
6.WLSOIIIAZałącznik 14.
7.WLSOIIIAWzrokowe pomoce nawigacyjne.
8.WLSOIIIAKolory naziemnych świateł lotniczych.

2.12.2020r. (środa)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Środki łączności i alarmowania.

mgr Ewa Drabek

IIA OiF 1h T:Rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

IVa dział 5h. służb T: Komunikaty dotyczące istotnych zmian w działaniach operacyjnych w polu manewrowym lotniska

IIIA 6h Oi F T: Typy i rodzaje statków powietrznych.

IIIA 6,7h T dział.służb.T: Służby sanitarne i medyczne

Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.37

mgr Aneta Wysocka

KLASA I A.
TEMAT: EL TRABAJO DE PROYECTO. LA TRADUCCION. PRACA PROJEKTOWA.
PRZEKŁAD.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA Test

mgr Krystyna Rok

IIIA – PRAWO AUTORSKIE 

1.12.2020r. (wtorek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb LSO, Temat: Symulacja wypadku lotniczego w porcie lotn. Oglądamy film

IIb LSO, Temat: Symulacja wypadku lotniczego w porcie lotn. Oglądamy film

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3,h – Współ. słuzb T: Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.38

IIA 4,5,6 h dział. slużb

T: Służby sanitarne i medyczne

IA -7hOiF T: Znaki i piktogramy stosowane na lotnisku

mgr Krystyna Rok

IIB – BHP – RYZYKO ZAWODOWE 

30.11.2020r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Infrastruktura lotniska wpływająca na służby r-g

IIb DSO, Temat: Infrastruktura lotniska wpływająca na służby r-g

mgr Ewa Drabek

1,2,3 h – dział.służb -T : Komunikaty dotyczące istotnych zmian w działaniach operacyjnych w polu manewrowym lotniska

IIIA 4,5h dział. służb.-T: Słuzby sanitarne i medyczne Sprzęt ochrony dróg oddechowych

IA 6h Oi F T:Zasady posługiwania się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej .

mgr Aneta Wysocka

KLASA II A.
TEMAT: LA TRADUCCION DE LOS TEXTOS ESPECIALIZADOS. PRZEKŁAD TEKSTÓW
SPECJALISTYCZNYCH.

mgr Magdalena Janik

1.WLSOIIAStrefa bezpieczeństwa przy pracujących silnikach.
2.WLSOIIAKod referencyjny lotniska.
3.WLSOIASłużba meteorologiczna.
4.BiOCHIIALotnisko – pożar paliwa (serial).
5.BiOCHIIALotnisko – rejs HEAD (serial).
6.WLSOIIIAPrzeszkody lotnicze.
7.WLSOIIIAKod referencyjny lotniska.
8.BiOCHIIIAProcedura obsługi PAX.

27.11.2020r. (piątek)

mgr Aneta Wysocka

KLASA III A. TEMAT: LOS SISTEMAS Y DEPOSITIVOS EN AVION. SYSTEMY I URZĄDZENIA W
SAMOLOCIE.

mgr Ewa Drabek

IIIA 1,2h lot. służby Pojazdy i wyposażenie techniczne wykorzystywane podczas działań operacyjnych służb utrzymania lotniska

IVa dział.służb.4,5,6h Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.38

IIB OiF 7h Rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych .

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące TREND

Ia LSO, Temat: Jak wygląda praca na lotnisku? Operacja: LOT (1)

Ia LSO, Temat: Jak wygląda praca na lotnisku? Operacja: LOT (2)

Ia DSO, Temat: Sprzęt lotniskowy: autobusy peronowe

Ia DSO, Temat: Sprzęt lotniskowy: autobusy peronowe

mgr Krystyna Rok

IIIA -Dz. Gosp. – REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

8. IIA – BHP – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA Cruising procedures– vocabulary.

IA My computer system needs an upgrade – speaking, listening and writing.

IIB Cruising procedures– vocabulary.

IVA Dokumenty aplikacyjne.

26.11.2020r. (czwartek)

mgr Aneta Wysocka

KLASA II B. TEMAT: LA TRADUCCION DE LOS TEXTOS ESPECIALIZADOS. PRZEKŁAD TEKSTÓW
SPECJALISTYCZNYCH.

mgr Magdalena Janik

1.BiOCHIAInstrukcja przepustkowa.
2.BiOCHIAQuiz online.
3.BiOCHIIBFirmy handlingowe, quiz online.
4.WLSOIIAProcedury Ograniczonej Widzialności LVP cd.
5.WLSOIIAProcedury Ograniczonej Widzialności LVP cd.
6.WLSOIIIAOznaczenia poziome w polu ruchu naziemnego.
7.WLSOIIIAOznaczenia pionowe w polu ruchu naziemnego.
8.WLSOIIIAStrefa bezpieczeństwa przy pracujących silnikach.

mgr Ewa Drabek

IVA 1 h – dział. służb. Poprawa sprawdzianu – lotniskowe słuzby operacyjne

IV a 3,4,5 h współ.służb. Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.38

IIA 6,7h dział. służb. Odzież ochronna

IIA 8h lot. służ. Rodzaje pojazdów stosowanych podczas działań operacyjnych przez służby handlingowe oraz ich wyposażenie.( cd)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące TAF

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące TREND

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA Dokumenty aplikacyjne.

IIA MP3 Players- vocabulary.

IA What can I tell you about it?- ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

25.11.2020r. (środa)

mgr Aneta Wysocka

KLASA I A. TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

mgr Ewa Drabek

IIA OiF 1h T:Rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

IVa dział 5h. służb T: Czynności związane z koordynacją działań operacyjnych poszczególnych słuzb

IIIA 6h Oi F T: Klasyfikacja statków powietrznych.

IIIA 6,7h T : Odzież ochronna

Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.37

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Liczba pojazdów ratowniczo-gaśniczych

mgr Krystyna Rok

3. IIIA – DOKUMENTACJA PRACOWNICZA I WYNAGRODZENIA

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA Powtórzenie wiadomości.

24.11.2020r. (wtorek)

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3,h – Współ. słuzb T: Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.38

IIA 4,5,6 h dział. slużb T: Środki łączności i alarmowania.

Wymagania dla lotniskowych pojazdów ratowniczo- gaśniczych

IA -7hOiF T: Sprawdzian wiadomości -transport ładunków i towarów.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb LSO, Temat: Bezpieczeństwo w czasie imprez lotniczych

IIb LSO, Temat: Bezpieczeństwo w czasie imprez lotniczych

mgr Krystyna Rok

6. II B  -BHP – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ 

23.11.2020r. (poniedziałek)

mgr Aneta Wysocka

KLASA II A. TEMAT: PRUEBA DE CONTROL. TEST KONTROLNY.

mgr Magdalena Janik

1.WLSOIIAQuiz online.
2.WLSOIIARunway Incrusion.
3.WLSOIASłużba alarmowa.
4.BiOCHIIAProcedura obsługi PAX cd.
5.BiOCHIIAProcedura obsługi PAX cd.
6.WLSOIIIAProcedury Ograniczonej Widzialności LVP.
7.WLSOIIIARunway Incrusion.
8.BiOCHIIIAFirma handlingowa, Quiz online.

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3 h – dział.służb -T : Instrukcja i procedury obowiązujące w porcie lotniczym dotyczące działan operacyjnych

IIIA 4,5h dział. służb.-T: Środki łączności i alarmowania.

Wymagania dla lotniskowych pojazdów ratowniczo- gaśniczych

IA 6h Oi F T: Rodzaje środków łączności .

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Poziom ochrony r-g

IIb DSO, Temat: Poziom ochrony r-g

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB What’s your account number- speaking, listening and writing.

20.11.2020r. (piątek)

mgr Ewa Drabek

IIIA 1,2h lot. służby Wyposażenie pojazdu ratowniczo – gaśniczego lotniskowej służby ratowniczo – gaśniczej oraz jego parametry ( cd)

IVa dział.służb.4,5,6h  Arkusze egzaminacyjne  . Kwalifikacja AU.38

IIB OiF 7h Rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych .

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące TAF

Ia LSO, Temat: Kontrola pomocy wzrokowych z powietrza

Ia LSO, Temat: Niekorzystne warunki meteorologiczne.

Ia DSO, Temat: Sprzęt lotniskowy: agregaty lotniskowe

Ia DSO, Temat: Sprzęt lotniskowy: agregaty lotniskowe

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 1 – IIIA – ZATRUDNIENIE NIEPRACOWNICZE 

LEKCJA 8 – II A – BHP – OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI  WYNIKAJĄCYMI  Z WYKONYWANIA ZADAŃ ZAWODOWYCH

mgr Aneta Wysocka

KLASA III A. TEMAT: LOS SISTEMAS Y DEPOSITIVOS EN AVION. SYSTEMY I URZĄDZENIA W
SAMOLOCIE.

mgr Magdalena Zagrobelna

II A Control systems – speaking, listening and writing

I A Peripherals – vocabulary

II B Control systems – speaking, listening and writing

IV A Dokumenty aplikacyjne – writing

19.11.2020r. (czwartek)

mgr Ewa Drabek

IVA 1 h – dział. służb. Sprawdzian wiadomości – lotniskowe słuzby operacyjne

IVa 3,4,5 h współ.służb. Arkusze egzaminacyjne  . Kwalifikacja AU.38

IIA 6,7h dział. służb. Czas reakcji. Instrukcja lotniskowa wpływająca na służby ratowniczo – gaśnicze

IIA 8h lot. służ. Rodzaje pojazdów stosowanych podczas działań operacyjnych przez służby handlingowe oraz ich wyposażenie.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Prognozy obszarowe dla lotów na małych wysokościach

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące TAF

mgr Aneta Wysocka

KLASA II B. TEMAT: PRUEBA DE CONTROL. TEST KONTROLNY.

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA Test

II A May I recommend the Super Shot 350? – speaking, listening and writing

I A Radio equipment -vocabulary

18.11.2020r. (środa)

mgr Ewa Drabek

IA OiF 1h T:Rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

IVa dział 5h. służb T: Działania dotyczące współpracy ze służbami operacyjnymi

IIIA 6h Oi F T: Klasyfikacja statków powietrznych.

IIIA 6,7h T : Czas reakcji

. Instrukcja lotniskowa wpływająca na służby ratowniczo – gaśnicze

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Obszar krytyczny do obliczania ilości wody.

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 3 -IIIA – DZ. GOSP – ELEMENTY PRAWA PRACY 

mgr Aneta Wysocka

KLASA I A. TEMAT: CEAMOS DIALOGOS. TWORZYMY DIALOGI

mgr Magdalena Zagrobelna

III A Broadcasts – speaking, listening and writing

17.11.2020r. (wtorek)

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3,h – Współ. słuzb T: Arkusze egzaminacyjne  . Kwalifikacja AU.38

IIA 4,5,6 h dział. slużb

T: Kategorie lotniska w zakresie służb ratowniczo – gaśniczych.

Rodzaje i ilość środków ratowniczo – gaśniczych.

Przechowywanie środków ratowniczo – gaśniczych.

IA -7h OiF T: Rodzaje środków łączności .

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb LSO, Temat: Upadek lodu ze statku powietrznego

IIb LSO, Temat: Upadek przedmiotów z lecącego statku powietrznego

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 6 – II B – BHP – OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI  WYNIKAJĄCYMI  Z WYKONYWANIA ZADAŃ ZAWODOWYCH

16.11.2020r. (poniedziałek)

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3 h – dział.służb -T : Działania dotyczące współpracy ze służbami operacyjnymi

IIIA 4,5h dział. służb.-T: Kategorie lotniska w zakresie służb ratowniczo – gaśniczych.

Rodzaje i ilość środków ratowniczo – gaśniczych.

Przechowywanie środków ratowniczo – gaśniczych.

IA 6h Oi F T: Rodzaje środków łączności .

mgr Magdalena Janik

IIA – Instrukcja tankowania SP.
IIA – Instrukcja tankowania SP cd.
IA – Test online.
IIA – Procedura odprawy PAX.
IIA – Procedura odprawy PAX cd.
IIIA – FOD – rodzaje, powiadamianie, usuwanie.
IIIA – Test online.
IIIA – Procedura ERG 1.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO (2h), Temat: Rodzaje i ilość środków r-g

mgr Aneta Wysocka

KLASA II A. TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B Safe Online Bank Services – vocabulary

13.11.2020r. (piątek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Prognozy do startu

Ia LSO, Temat: Kontrola świetlnego systemu podejścia i wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia.

Ia LSO, Temat: Kontrola świetlnego systemu podejścia i wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia.

Ia DSO, Temat: Podstawy geografii dla lotnictwa

Ia DSO, Temat: Podstawy geografii dla lotnictwa

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (lotnicy) Which system is right for your fleet? -Słownictwo

IA (informatycy) Sprawdzian

IIB (lotnicy) Which system is right for your fleet? -Słownictwo

IVA Powtórzenie wiadomości

mgr Ewa Drabek

IIIA 1h lot. służby Wyposażenie pojazdu ratowniczo – gaśniczego lotniskowej służby ratowniczo – gaśniczej oraz jego parametry

IVa    dział.służb.4,5,6h  Działania dotyczące współpracy ze służbami operacyjnymi.

IIB OiF 7h Rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych .

mgr Aneta Wysocka

 1. KLASA III A TEMAT: LA HISTORIA DE AVIACION. HISTORIA LOTNICTWA.

12.11.2020r. (czwartek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Prognozy dla lotniska

IIb WSO, Temat: Prognozy do lądowania

mgr Magdalena Janik

 1. IA – Temat: Terroryzm lotniczy cd.
 2. IA – Temat: Terroryzm lotniczy cd.
 3. IIB – Temat: Rodzaje dokumentów wymaganych w portach lotniczych – pracujemy na stronie.
 4. IIA – Powtórzenie wiadomości.
 5. IIA – Powtórzenie wiadomości.
 6. IIIA – AIP Polska.
 7. IIIA – AIP Polska – pracujemy na stronie. 
 8. IIIA – Instrukcja tankowania statków powietrznych. 

mgr Magdalena Zagrobelna

IV Rejected landing – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu

IIA (informatycy)Peripherals- słownictwo

IA (lotnicy) Sprawdzian

mgr Ewa Drabek

IVA 1 h – dział. służb. Zagrożenie w polu manewrowym lotniska i powiadomienie o nich odpowiednich służb.                     

IV a 3,4,5 h współ.służb. Arkusze egzaminacyjne  . Kwalifikacja AU.38                       

IIA 6,7h dział. służb. Rodzaje środków gaśniczych.Przechowywanie środków gasniczych.                 

IIA 8h lot. słuz. Wyposażenie techniczne stosowane podczas działań ratunkowych realizowane przez służby ratowniczo – gaśnicze.

mgr Aneta Wysocka

 1. KLASA II B. TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

10.11.2020r. (wtorek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb LSO, Temat: Ochrona

IIb LSO, Temat: Kontrola ruchu pojazdów na polu manewrowym i płytach postojowych

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3,h – Współ. słuzb T: Arkusze egzaminacyjne  . Kwalifikacja AU.38                           

IIA 4,5,6 h dział. slużb  T:   Cele służb ratowniczo- gaśniczej . Sygnały dla poszukiwania i ratownictwa Kategorie lotnictwa w zakresie służby ratowniczo – gaśniczej.

IA -7hOiF T: Oznaczenia stosowane do identyfikacji towarów i ładunków w transporcie lotniczym.

9.11.2020r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Cel służby ratowniczo-gaśniczej

IIb DSO, Temat: Kategoria lotniska w zakresie r-g

mgr Magdalena Janik

 1. IIA – Temat: Koordynator Ruchu Naziemnego – zadania.
 2. IIA – Temat: Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego – zadania.
 3. IA – Temat: Pojęcia i definicje – żegluga powietrzna.
 4. IIA – Temat: Infrastruktura portu lotniczego – definicje.
 5. IIA – Temat: Krzyżówki – ćwiczymy pojęcia i skróty.
 6. IIIA – Temat: Instrukcja Operacyjna Portu Lotniczego KTW.
 7. IIIA – Temat: INOP – analiza zapisów dokumentu.
 8. IIIA – Temat: Ochrona statków powietrznych na płycie postojowej.

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3 h – dział.służb -T Zagrożenie w polu manewrowym lotniska i powiadomienie o nich odpowiednich służb.                 

 IIIA 4,5h dział. służb.-T: Cele służb ratowniczo- gaśniczej. Sygnały dla poszukiwania i ratownictwa  Kategorie lotnictwa w zakresie służby ratowniczo – gaśniczej.

IA 6h Oi F T: Oznaczenia stosowane do identyfikacji towarów i ładunków w transporcie lotniczym

mgr Aneta Wysocka

KLASA II A. TEMAT: CREAMOS DIALOGOS. TWORZYMY DIALOGI.

6.11.2020r. (piątek)

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA 1, 2 h Lot. służby
Temat: Pojazdy i wyposażenie techniczne  służby ratowniczo- gaśniczej.
kl. IVA  4, 5, 6 h Dział. służb
Temat: Zagrożenie w polu manewrowym lotniska i powiadomienie o nich odpowiednie służby
kl. II B 7 h O i F
Temat: Rodzaje  dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 8 – IIA BHP – ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Kryteria i wymiana komunikatów z powietrza

Ia LSO, Temat: Kontrola naziemnych pomocy wzrokowych

Ia LSO, Temat: Częstotliwość przeprowadzania kontroli

Ia DSO, Temat: Systemy świateł podejścia

Ia DSO, Temat: Systemy świetlne ścieżki zniżania

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA Sprawdzian wiadomości

IA Powtórzenie wiadomości (units 1-3)

IIB Sprawdzian wiadomości

IVA Rejected landings – słownictwo

05.11.2020 r. (czwartek)

mgr Ewa Drabek

klasa IV A – Dział. służb – 1h
T: Rozpoznawanie sytuacji ruchowej  w polu manewrowym lotniska
klasa IV A – Dział. służb – 3, 4, 5 h
T: Współpraca służb. – Arkusze egzaminacyjne. AU.38
klasa II A – Dział. służb – 6, 7 h
T: Plan działania w sytuacjach zagrożenia w porcie lotniczym.
klasa IIA – Lot. służb. – 8 h
T: Wyposażenie techniczne stosowane podczas działań ratunkowych realizowanych przez służbę ratowniczo – gaśniczą.

mgr Magdalena Janik

 1. Klasa IA: Terroryzm lotniczy – wstęp, zagadnienia.
 2. Klasa IA: Terroryzm lotniczy – studium przypadków.
 3. Klasa IIB: Ochrona statków powietrznych na płycie postojowej.
 4. Klasa IIA: AIP Polska cd.
 5. Klasa IIA: Procedura ERG 1.
 6. Klasa IIIA: Służby operacyjne lotniska na przykładzie MPL Katowice-Pyrzowice.
 7. Klasa IIIA: Dyżurny operacyjny portu lotniczego – zadania.
 8. Klasa IIIA: Koordynator ruchu naziemnego – zadania.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Wyposażenie meteorologiczne

IIb WSO, Temat: Komunikaty z powietrza

04.11.2020 r. (środa)

mgr Ewa Drabek

klasa II A – 1 h – O i F
T: Metody oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych.
klasa IV A – 5 h Działania służb 
T: Zasady współpracy lotniskowych służb operacyjnych ze służbami ruchu lotniczego
klasa III A 6h O i F
T: Elementy konstrukcyjne statków powietrznych.
klasa III A – Działania służb
T: Organizacja ratownictwa

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Cel służby ratowniczo-gaśniczej

03.11.2020 r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 6 – II B BHP – ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY W POZYCJI SIEDZĄCEJ

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb LSO, Temat: Plan działań interwencyjnych w porcie lotniczym

IIb LSO, Temat: Plan działań interwencyjnych w porcie lotniczym

mgr Ewa Drabek

kl. IV A Współpraca lot. służb – 1, 2, 3 h
T: Przygotowanie informacji dotyczącej sytuacji operacyjnej na lotnisku .
kl. III A Dział. służb – 4, 5, 6 h
T: Organizacja ratownictwa
kl. I A O i F – 7h
T: Oznaczenia stosowane do identyfikacji towarów i ładunków w transporcie lotniczym

02.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Ewa Drabek

kl. IV A Działania służb operacyjnych – 1, 2, 3 h
Zasady współpracy lotniskowych służb operacyjnych ze służbami ruchu lotniczego
kl. III A Działania służb operacyjnych – 4, 5 h
Wymagania dotyczące danych o terenie i przeszkodach.
kl. I A Organizacja i funkcjonowanie w portach i terminalach – 6 h
T: Właściwości  towarów i ładunków.

mgr Magdalena Janik

 1. IIA – Temat: AIP Polska
 2. IIA – Temat: Służby operacyjne lotniska na przykładzie MPL Katowice-Pyrzowice
 3. IA – Temat: Służba Informacji Powietrznej
 4. IIA – Temat: Ochrona SP na płycie postojowej
 5. IIA – Temat: Rodzaje dokumentów wymaganych w terminalach pasażerskich
 6. IIIA – Temat: Omówienie praktyk zawodowych – analiza zadań
 7. IIIA – Temat: Krzyżówka – ćwiczenia i definicje
 8. IIIA – Temat: Bagaż bez opieki, schemat postępowania w sytuacji zagrożenia

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Metody prowadzania działań poszukiwawczych

IIb DSO, Temat: Metody prowadzania działań poszukiwawczych

30.10.2020 r. (piątek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Wyposażenie meteorologiczne

Ia LSO, Temat: Inspekcje nawierzchni sztucznych i darniowych.

Ia LSO, Temat: Przeszkody lotnicze

Ia DSO, Temat: Znaki pionowe

Ia DSO, Temat: Znaki pionowe

mgr Krystyna Rok – BHP

LEKCJA 7 – IIA – ERGONOMIA W PRACY

mgr Ewa Drabek

klasa IV A – 4, 5, 6 h – Działania służb operacyjnych
T: Działania podejmowane w obszarze współpracy lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej
klasa II B 7 h – Organizacja i funkcjonowanie w portach lotniczych
T: Metody oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych.

29.10.2020 r. (czwartek)

mgr Ewa Drabek

klasa IV a Działania służb operacyjnych 1h lekcyjna
T: Arkusze egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.38
klasa IV a Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej. 3,4,5 h
T: Bieżące raporty oraz raporty z przebiegu służby – ćwiczenia
klasa IIA – Działania służb operacyjnych 6,7h
T: Sprzęt lotniskowy
klasa IIA – lotniskowe służby operacyjne 8h
T: Wyposażenie techniczne stosowane podczas działań operacyjnych przez koordynatora ruchu lotniczego naziemnego.
 

mgr Magdalena Janik

lekcja 1 – IA Temat: Strefa ogólnodostępna i zastrzeżona w porcie lotniczym.
lekcja 2 – IA Temat: Ochrona peryferyjna portu lotniczego.
lekcja 3 – IIB Temat: Zasada just culture w praktyce.
lekcja 4 – IIA Temat: Katowice Airport w czasie pandemii – oglądamy vloga.
lekcja 5 – IIA Temat: Jumbo Jet w KTW Airport – pole ruchu naziemnego. 

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Ćwiczenia z rozkodowania depesz

IIb WSO, Temat: Obserwacje ze statku powietrznego i meldunki z powietrza

28.10.2020 r. (środa)

mgr inż. Joanna Wojdas

Lekcja 3 – IIb Działania sł.op: Procedury ASAR

mgr Ewa Drabek

klasa III A – Organizacja i funkcjonowanie w portach lotniczych
Temat: Metody oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych .
klasa I A – Działania służb operacyjnych
Temat: Urządzenia i systemy satelitarne wspomagające służby żeglugi powietrznej.

mgr Krystyna Rok – BHP

LEKCJA 4 – IIB – ERGONOMIA W PRACY 

27.10.2020 r. (wtorek)

mgr Ewa Drabek

klasa IV A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych
Temat: Instrukcje stanowiskowe oraz dokumentacja operacyjna.
klasa II A – Działania służb operacyjnych
Temat: Zasady poruszania się osób i pojazdów w airside
klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie w portach i terminalach
Temat : Właściwości towarów i ładunków

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 4 IIb LSO: Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych

lekcja 5 IIb LSO: Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych

26.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 6 IIb Działania służb operacyjnych: Procedury prowadzenia działań ratowniczych

lekcja 7 IIb Działania służb operacyjnych: Procedury prowadzenia działań ratowniczych

mgr Magdalena Janik

 1. IIA: Instrukcja Operacyjna Portu Lotniczego KTW.
 2. IIA: INOP – analiza zapisów dokumentu.
 3. IA: Służba kontroli lotniska.
 4. IIA: Local Emergency Response Plan.
 5. IIA: LERAP – analiza zapisów dokumentu.

mgr Ewa Drabek

klasa IV A – Działania służb operacyjnych
Temat: Arkusze egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.38
klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie w portach i terminalach
Temat: Właściwości towarów i ładunków

23.10.2020 r. (piątek)

mgr Ewa Drabek

klasa II b Organizacja i funkcjonowanie w portach lotniczych

Temat: Źródła i rodzaje przepisów  polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego.

22.10.2020 r. (czwartek)

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 5 – WSO IIB: Depesza METAR i SPECI
lekcja 7 – WSO IIB: Depesza METAR i SPECI

mgr Ewa Drabek

klasa II A Działania służb operacyjnych
Temat: Zasady poruszania się osób i pojazdów w polu ruchu naziemnego
Klasa II A Lotniskowe służby operacyjne
Temat; Służba alarmowa

mgr Magdalena Janik

lekcja 3 / IIB: Bagaż bez opieki – schemat postępowania w sytuacji zagrożenia.
lekcja 4 / IIA: Znaki znaki rejestracyjne statków powietrznych.
lekcja 5 / IIA: Domowe artykuły i substancje jako przykład DGR – ćwiczenia z tabelą 2.3.A

21.10.2020 r. (środa)

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 3 – DSO IIb : System satelitarny Cospas-Sarsat

mgr Ewa Drabek

klasa IIA OiF
Temat: Źródła i przepisy polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego 

20.10.2020 r. (wtorek)

mgr Ewa Drabek

lekcje 4, 5 i 6 klasa II A – DSO
Temat: Zasady poruszania się pojazdów i osób w polu ruchu naziemnego.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 4 – LSO IIB – Wypadki i zdarzenia lotnicze
lekcja 5 – LSO IIB – Wypadki i zdarzenia lotnicze

19.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Janik

lekcja 1, Temat: Omówienie sprawdzianu.
lekcja 2, Temat: Czynniki zdarzeń lotniczych – techniczny, ludzki, środowiskowy.
lekcja 4, Temat: Zasada just culture w praktyce.
lekcja 5, Temat: Bagaż bez opieki – schemat postępowania w sytuacji zagrożenia.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 6 – IIB DSO – Służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR. Ośrodek ARCC.
lekcja 7 – IIB DSO – Obszar odpowiedzialności SRR.