Mamy to!!!! Kolejny projekt zatwierdzony do realizacji!!!!

Ocena wniosków złożonych w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów w IV naborze formularzy zgłoszeniowych została zakończona.

Z wielką radością informujemy, że wniosek pt. „Wiem co jem” został zatwierdzony do realizacji.

Wybierz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Porębie, a na pewno całkowicie bezpłatnie będziesz miał możliwość tygodniowego wylotu do Portugalii.