OD PROJEKTÓW DO STRATEGII

W dniach 29.11 – 03.12.2022 odbyło się na Malcie międzynarodowe szkolenie pod roboczym tytułem „Od projektów do strategii”, w którym uczestniczył przedstawiciel Zespołu Szkół w Porębie dr Dariusz Markiewicz, przygotowujący wniosek na realizację kolejnego projektu w ramach programu Erasmus+. Celem warsztatów przeprowadzonych przez trenerów z Belgii i Słowenii było przekazanie praktycznej wiedzy na temat procesu planowania oraz realizacji projektów edukacyjnych uczestnikom z kilkunastu europejskich krajów reprezentujących instytucje zaangażowane w formalną i nieformalną edukację interkulturową.

Jednym z najważniejszych założeń kursu było ustrukturyzowanie sposobu myślenia o planowanych projektach, tak by stanowiły one element koherentnego procesu prowadzącego do rozwoju zarówno wnioskującej organizacji jak również samych beneficjentów. Uczestnicy szkolenia mieli okazję przedstawić swoje dotychczasowe działania oraz przedyskutować, jakie strategiczne cele pragną osiągnąć w dłuższej perspektywie czasowej. Jednym z najsympatyczniejszych elementów programu były zabawy integracyjne przygotowane dla uczestników, których celem było przełamywanie barier komunikacyjnych oraz budowanie relacji.

Zorganizowane przez Maltańską Agencję Narodową wydarzenie było doskonałą okazją nie tylko do zdobycia wiedzy przekazywanej przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów unijnych, ale również przyczyniło się do budowania sieci kontaktów między przedstawicielami organizacji zainteresowanych w przyszłości realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.