,,Pomagamy”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej ,,Nakręcamy się dla Oliwki” – zbiórka nakrętek. Zebraliśmy około 20 kg twardego plastiku. Dziękujemy za pomoc i okazane serce.
Opiekunowie: mgr K. Rok i mgr B. Kita.