Prawo ponad wszystko

Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku, klasy pierwsze przygotowały i projekt dotyczący rozprawy sądowej.

Rozprawa oparta była na samodzielnym  opracowaniu scenariusza. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem odegrali powierzone im role, starali się również odpowiednimi strojami podkreślić  przedstawiane postacie. Celem rozprawy było uświadomienie sobie i kolegom  wszystkich czynników wpływających na pracę w sądzie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu prawa.