Rekrutacja do projektu „Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość” rozpoczęta!!!!!

Komisja Rekrutacyjna
z dniem 15 czerwca 2018 r.
rozpoczyna rekrutację do projektu
„Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość”
 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu ERASMUS+

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

  • Projekt skierowany jest do uczniów Technikum im. Mikołaja Kopernika w zawodzie TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH
  • Pobyt w Sevilli przewidziany jest od 16 – 29 września 2018 r.
  • Staż zrealizowany jest w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do koordynatora projektu mgr Anny Grochowskiej.

Szczegółowe wymagania dotyczące uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji, dostępne u koordynatora projektu.

Lista uczestników zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły 27 czerwca 2018 r.

Głównym celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i podniesienie przez uczestników kompetencji zawodowych. Projekt ma także na celu rozwinięcie umiejętności językowych, interpersonalnych i społecznych uczniów.