SPOTKANIE Z RODZICAMI – Projekt „Inwestuję w siebie – Inwestuję w przyszłość”

W dniu 05.04.2018 r. o godz. 17.00 w sali 22

odbędzie się spotkanie z rodzicami i uczestnikami projektu,

którzy wyjeżdżają na praktykę zagraniczną do Hiszpanii

w okresie 15.04.2018 r. – 28.04.2018 r.

 Obecność rodziców i uczniów obowiązkowa. Zapraszamy!