SPOTKANIE Z RODZICAMI – Projekt „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość”

W dniu 21.11.2017 r. o godz. 16.10 w sali 17

odbędzie się spotkanie z rodzicami i uczestnikami projektu,

którzy wyjeżdżają na praktykę zagraniczną do Hiszpanii

w okresie 3.12.2017 r. – 16.12.2017 r.

 

Obecność rodziców i uczniów obowiązkowa. Zapraszamy!

 

Projekt „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” jest finansowany z funduszy
Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna.

 

Elżbieta Pustułka