Stypendium akademickie im. Jerzego Juzonia – dla maturzystów

Fundacja im. Jerzego Juzonia pomaga młodym ludziom o niskich dochodach, pochodzącym z obszarów wiejskich. Niejednokrotnie zdarza się, że stypendium przyznawane maturzyście jest jedyna szansą aby podjąć studia w większym mieście. Stypendium skierowane jest do maturzystów 2017 i 2016r, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną po raz pierwszy studia.

Szczegóły dostępne są w Regulaminie na stronie internetowej Fundacji: https://www.fejj.pl/