Warsztaty z praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji

W dniu 06.11.2023 r. przedstawicielki Społecznej Grupy Medialnej przeprowadziły w naszej szkole interaktywne warsztaty, podczas których nasi uczniowie zobaczyli jak świadomie wykorzystać sztuczną inteligencję. W dobie przyśpieszonej cyfryzacji i technologii niezbędne staje się przystosowanie młodzieży do nowych wyzwań, które stawia na ich drodze prężnie rozwijająca się sztuczna inteligencja.

Głównym celem warsztatów było zwiększenie umiejętności młodzieży z pokolenia Z w zakresie praktycznego stosowania sztucznej inteligencji i wykorzystania jej potencjału oraz promocja wiedzy o AI i kształtowanie świadomej postawy, przeciwdziałającej jej niewłaściwemu wykorzystaniu w procesie edukacji. Po zakończonych warsztatach każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności z zakresu AI i  zestaw gadżetów.

Koordynator ze strony szkoły: Elżbieta Pustułka