Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 18 września 2020r. przeprowadzono wybory do Samorządu Szkolnego, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna. Głosowanie odbyło się w godzinach 9.45 – 10.30. Wybory były tajne, powszechne i obowiązkowe. Komisja skrutacyjna przeliczyła wrzucone do urny karty do głosowania i okazało się, że przewodniczącą została Natalia Gocyła, zastępcą przewodniczącej Dawid Nowak, sekretarzem Marta Frączek a skarbnikiem Kamil Janikowski.

Serdecznie gratulujemy nowym władzom szkolnym.

Opiekunowie SU: mgr Beata Kita i mgr Patryk Majka.