Zajęcia z projektowania druku 3D w Koperniku w zawodzie technik informatyk.