Zakończenie roku klas maturalnych

Dnia 27 kwietnia 2018 roku w czasie uroczystej akademii pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych. Na zakończenie roku szkolnego zostali zaproszeni przedstawiciele Organu Prowadzącego, Rady Rodziców oraz rodzice tegorocznych absolwentów. Po przemówieniu Pani Dyrektor nastąpiło wręczenie nagród dla najlepszych uczniów i listów gratulacyjnych dla ich rodziców. Doceniono również uczniów, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę w zawodach sportowych, poczcie sztandarowym, olimpiadach oraz aktywnie działali w samorządzie szkolnym.
Podczas akademii koordynator kończącego się projektu „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” mgr inż. Elżbieta Pustułka wspólnie z dwoma uczestnikami projektu przedstawili szczegółowe cele oraz korzyści z uczestnictwa w projekcie. Pani Dyrektor wraz z koordynatorem projektu rozdały uczniom odbywającym praktyki zawodowe w Hiszpanii Certyfikaty Europass. Wyjazd realizowany był w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe finansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Po części oficjalnej cała społeczność szkolna i zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez klasę II C i III A. Na koniec wszyscy absolwenci zostali obdarowani drobnymi upominkami przez swoich kolegów i koleżanki z klas młodszych.
Kochani, życzymy Wam zdania matury!!!!!!!