Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy

15 marca 2016r. grupa uczniów Technikum wzięła udział w inauguracyjnym wykładzie w ramach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego.
Prelekcję prowadził dr inż. Adam Tomaś z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na temat „Superkomputery dawniej i dziś – rozwój infrastruktury obliczeniowej na przestrzeni półwiecza„.
Wszyscy uczniowie, jak na studentów przystało, otrzymali indeksy. Będą do nich zbierać pieczątki potwierdzające udział w wykładach, a na ostatnim wykładzie w czerwcu wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.