Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w naszej szkole zorganizowany został pod hasłem „Staże zawodowe kluczem do kariery”.

Inicjatywa ta ma zostać osiągnięta poprzez organizację wystawy zdjęć oraz kampanii informacyjnej promującej zagraniczne staże i praktyki zawodowe młodych osób. W trakcie działań upowszechniane będą 4 rezultaty prowadzonych przez szkołę projektów dotyczących mobilności zawodowej uczniów, w tym przede wszystkim korzyści wynikające z udziału uczniów i nauczycieli szkół zawodowych w zagranicznych praktykach.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych podkreśli wartość kształcenia zawodowego. Spotkają się uczniowie, rodzice, nauczyciele. Będzie to okazja dla uczniów do podzielenia się wzajemnie wiedzą i zaprezentowania swoich umiejętności.

Prezentacja o dotychczasowych mobilnościach młodzieży z naszej szkoły skierowana do uczniów klas I Naszej szkoły i uczniów okolicznych gimnazjów.

Wydarzenie będzie uwzględniać następujące elementy:

  1. Prezentacja dotycząca programu Erasmus+
  2. Prezentacja multimedialna dotycząca Hiszpanii z uwzględnieniem Sewilli
  3. Prezentacja multimedialna dotyczą ca ostatniego wyjazdu

Nauczyciele odpowiedzialni: mgr inż. Elżbieta Pustułka, mgr inż. Joanna Wojdas