7.05.2021r. (piątek)

mgr Krystyna Rok

IIa BHP –  WPŁYW ZAGROŻEŃ PSYCHOFIZYCZNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ W PRACY CD

30.04.2021r. (piątek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Numery rejestracyjne statków powietrznych

Ia LSO: Obszar odpowiedzialności SRR

Id DSO: Jak jest zbudowany silnik samolotu odrzutowego? Oglądamy film (2h)

mgr Krystyna Rok

IIA – BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

mgr Ewa Drabek

Kl.IIA 6.7 h dział. służb T:  Ćwiczenia – AIRMET

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Revision – book 2.

29.04.2021r. (czwartek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Numery rejestracyjne statków powietrznych

mgr Krystyna Rok

IIIA – FIRMA – PONIESIONE KOSZTY FINANSOWE I SPOŁECZNE

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

BiOCH

IA

Wypadki, zdarzenia i incydenty lotnicze.

2

BiOCH

IA

PKBWL.

3

BiOCH

IIB

ZIS i zespół minersko-pirotechniczny.

4

WLSO

IIA

Instrukcja obsługi A/C.

5

WLSO

IIA

Konstrukcja A/C – pojęcia w języku polskim
i angielskim.

6

WLSO

IIIA

Depesze MVT, LDM, PSM.

7

WLSO

IIIA

METAR.

8

WLSO

IIIA

Przygotowanie do praktyk zawodowych.

mgr Ewa Drabek

OI F IIA 1h T :  Żródła  i rodzaje przepisów polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego

Kl. IIIA 2.3hLot. słuzby T:Działania służb dozowania technicznego

28.04.2021r. (środa)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSo: Deszyfrowanie depeszy NOTAM – ćwiczenia

Ia LSO: Służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR. Ośrodek ARCC.

mgr Krystyna Rok

IIIA – POMYSŁ NA FIRMĘ

mgr Ewa Drabek

OI F IIB Korzystanie z międzynarodowych  żródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych

kl IIIA 6h Oi F .T: Symbole i oznaczenia informacji meterologicznych w standardzie ICAO

kl.IIIA 7,8 h Dział. służ b T : Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu – depesze meterologiczne

mgr Magdalena Zagrobelna

III A (lotnicy) Unusual altitudes – vocabulary.

I A (lotnicy) Types of airspace – listening and speaking.

II A (lotnicy) Revision -book 2.

27.04.2021r. (wtorek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Numery rejestracyjne statków powietrznych

IIb LSO: Służba informacji lotniczej FIS (2h)

mgr Krystyna Rok

IIB – BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

mgr Ewa Drabek

IIA 4,5,6h Dział. słuzb T : Ćwiczenia -gamet, Sigmet

Kl.IA 7h T: Zadania  podmiotów działających na rzecz portów lotniczych- sprawdzian wiadomości

26.04.2021r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO: Deszyfrowanie depeszy NOTAM – ćwiczenia (2h)

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

WLSO

IIA

Emergency Equipment cd.

2

WLSO

IIA

Emergency Equipment cd.

3

WLSO

IA

Sygnały niebezpieczeństwa i naglące – Załącznik 2.

4

BiOCH

IIA

Cyberterroryzm.

5

BiOCH

IIA

Przygotowanie do praktyk zawodowych.

6

WLSO

IIIA

Walk Around i obsługa samolotu.

7

WLSO

IIIA

Konstrukcja A/C – pojęcia w języku polskim i angielskim.

8

BiOCH

IIIA

Security Questions, jako ważny element ochrony lotnictwa.

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA Dział.służb.4,5 h T : Ćwiczenia – Gamet, Sigmet

Oi F kl.IA 6hT Zadania  podmiotów działających na rzecz portów lotniczych- film

23.04.2021r. (piątek)

mgr Krystyna Rok

IIA –  WPŁYW ZAGROŻEŃ PSYCHOFIZYCZNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ PRACY

mgr Ewa Drabek

kl.IIA T Zasady współpracy służb operacyjnych 

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Przeliczanie jednostek

Ia LSO: OAT – Operacyjny Ruch Lotniczy

Ia DSO: Winglety

Ia DSO: Kadłub

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Landing – speaking and listening.

22.04.2021r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

III A – NISZA RYNKOWA CZY STRATEGIA BŁĘKITNEGO OCEANU

mgr Ewa Drabek

.OI F IIA 1h , kl.2,3 IIIA , kl.6,7  II Lotniskowe Targi Zawodoznawcze

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Lotniskowe Targi Zawodoznawcze – Kraków Airport

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

BiOCH

IA

PKBWL – zdarzenia, wypadki i incydenty lotnicze.

2

BiOCH

IA

PKBWL – zdarzenia, wypadki i incydenty lotnicze.

3

BiOCH

IIB

Elita: ZIS i Zespół minersko-pirotechniczny.

4

WLSO

IIA

Emergency Equipment cd.

5

WLSO

IIA

Emergency Equipment cd.

6

WLSO

IIIA

Walk Around i procedura obsługi SP.

7

WLSO

IIIA

Walk Around i procedura obsługi SP.

8

WLSO

IIIA

Depesza MVT, LDM, PSM – ćwiczenia.

21.04.2021r. (środa)

mgr Krystyna Rok

III A – WŁASNA FIRMA CZY ETAT

mgr Ewa Drabek

5h OI F IIB Korzystanie z polskich żródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych

kl IIIA 6h Oi F .T: Symbole i oznaczenia informacji meterologicznych w standardzie ICAO

kl.IIIA 7,8 h Dział. służ b T : Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu – depesze meterologiczne

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO : NOTAM

mgr Magdalena Zagrobelna

III A (lotnicy) Test (units 7-9)

I A (lotnicy) Types of airspace – vocabulary.

II A (lotnicy) Landing – speaking and listening.

20.04.2021r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

IIB – WPŁYW ZAGROŻEŃ PSYCHOFIZYCZNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ PRACY

mgr Ewa Drabek

kl. IIA 4,5,6h Dział. słuzb T : Ćwiczenia – depesze meteorologiczne

Kl.IA 7h T: Zadania  podmiotów działających na rzecz portów lotniczych – sprawdzian

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Jednostki stosowane w lotnictwie

IIb LSO: Służby ATS

IIb LSO: Służby ATS

19.04.2021r. (poniedziałek)

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA Dział.służb.4,5 h T : Ćwiczenia – depesze meteorologiczne

Oi F kl.IA 6hT Zadania  podmiotów działających na rzecz portów lotniczych – wiczeniać

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO: NOTAM

IIb DSO: NOTAM

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

WLSO

IIA

Emergency Equipment w A/C.

2

WLSO

IIA

Emergency Equipment cd.

3

WLSO

IA

Instrukcja tankowania SP cd.

4

BiOCH

IIA

Security Questions, jako ważny element ochrony lotnictwa.

5

BiOCH

IIA

Security Questions cd.

6

WLSO

IIIA

Emergency Equipment cd.

7

WLSO

IIIA

Emergency Equipment cd.

8

BiOCH

IIIA

Jak zmienił się świat po 11.09. – ochrona lotnictwa.

16.04.2021r. (piątek)

mgr Ewa Drabek

 lot.służb. kl.IIA T Zasady współpracy służb operacyjnych .  

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Landing – vocabulary.

mgr Krystyna Rok

IIA – WPŁYW ZAGROŻEŃ PSYCHOFIZYCZNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ PRACY 

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Dozorowanie – podsumowanie wiadomości

Ia LSO: Służba Informcji Lotniczej – FIS

Ia DSO: Budowa i kontrukcja współczesnego skrzydła

Ia DSO: Mechanizacja i ruchome elementy skrzydła

15.04.2021r. (czwartek)

mgr Ewa Drabek

OI F IIA 1h T :  Korzystanie z miedzynarodowych  żródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych 

Kl. IIIA 2.3hLot. słuzby T: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

Kl.IIA 6.7 h dział. służb T:  Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu  – depesze meteorologiczne

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

BiOCH

IA

Port lotniczy jako obiekt zagrożeń.

2

BiOCH

IA

Zasada just culture.

3

BiOCH

IIB

Kontrola bezpieczeństwa cd.

4

WLSO

IIA

Akcja samolot.

5

WLSO

IIA

Akcja samolot.

6

WLSO

IIIA

Emergency equipment w A/C.

7

WLSO

IIIA

Emergency equipment w A/C.

8

WLSO

IIIA

Emergency equipment w A/C.

mgr Krystyna Rok

IIIA – BIZNESPLAN – OMÓWIENIE

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: ADS-B

14.04.2021r. (środa)

mgr Ewa Drabek

5h OI F IIB Korzystanie z polskich żródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych

kl IIIA 6h Oi F .T: Symbole i oznaczenia informacji meterologicznych w standardzie ICAO

kl.IIIA 7,8 h Dział. służ b T : Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu – depesze meterologiczne

mgr Magdalena Zagrobelna

III A (lotnicy) Revision (units 7-9).

I A (lotnicy) Test ( units 9-12).

II A (lotnicy) Landing vocabulary.

mgr Krystyna Rok

IIIA – ZAKŁADAMY WŁASNĄ FIRMĘ

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO : NOTAM

13.04.2021r. (wtorek)

mgr Ewa Drabek

kl. IIA 4,5,6h Dział. słuzb T : Ćwiczenia – depesze meteorologiczne

Kl.IA 7h T: Zadania  podmiotów działających na rzecz portów lotniczych

mgr Krystyna Rok

IIB – WPŁYW ZAGROŻEŃ PSYCHOFIZYCZNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ PRACY 

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: MLAT

IIb LSO: ATFCM

IIb LSO: Służby ATS

12.04.2021r. (poniedziałek)

mgr Ewa Drabek

Dział.służb.4,5 h T : Ćwiczenia – depesze meteorologiczne

Oi F kl.IA 6hT Zadania  podmiotów działających na rzecz portów lotniczych

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO: NOTAM

IIb DSO: NOTAM

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

WLSO

IIA

Pan Pan Medical.

2

WLSO

IIA

Medycyna na pokładzie, nieplanowane lądowanie.

3

WLSO

IA

Instrukcja tankowania SP.

4

BiOCH

IIA

Quiz online – Security.

5

BiOCH

IIA

„Kulisy 11. września”

6

WLSO

IIIA

Pilot incapacity, co robić?

7

WLSO

IIIA

Air Med.

8

BiOCH

IIIA

Cyberterroryzm – film.

9.04.2021r. (piątek)

mgr Krystyna Rok

IIA – SYTUACJE KRYZYSOWE W FIRMIE

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Sprawdzian – GNSS, ILS

Ia LSO: Sprawdzian: ASM, ATM, ATFCM

Ia DSO: Parametry konstrukcyjne skrzydła (2h)

mgr Ewa Drabek

kl.IIA T  : Arkusze egzaminacyjne – ochrona portów lotniczych przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Test.

8.04.2021r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

IIIA – TRUDNOŚCI – JAK JE PRZEZWYCIĘŻAĆ

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: SSR Mod S

mgr Ewa Drabek

OI F IIA 1h T :  Zródła i rodzaje przepisów polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego

Kl. IIIA 2.3hLot. słuzby T: Zadania i funkcje służb nawigacji

Kl.IIA 6.7 h dział. służb T: Depesze meterologiczne – AIRMET, GAMET, SIGNET

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

BiOCH

IA

Quiz online – Załączniki ICAO.

2

BiOCH

IA

„Kulisy 11. września”

3

BiOCH

IIB

Metody kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu.

4

WLSO

IIA

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

5

WLSO

IIA

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

6

WLSO

IIIA

PAN PAN MEDICAL.

7

WLSO

IIIA

Medycyna na pokładzie SP.

8

WLSO

IIIA

Medycyna na pokładzie, nieplanowane lądowanie.

7.04.2021r. (środa)

mgr Krystyna Rok

IIIA –  WADY I ZALETY PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO: NOTAM

Ia LSO: Służby ATS

mgr Ewa Drabek

OI F IIB Korzystanie z międzynarodowych  żródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych

kl IIIA 6h Oi F .T: Utrzymanie lotniska z uwzględmieniem   natężeniem ruchu  i typu statku  powietrznego

kl.IIIA 7,8 h Dział. służ b T : Depesze meterologiczne – AIRMET, GAMET, SIGMET

mgr Magdalena Zagrobelna

III A (lotnicy) Steep turns – listening and speaking,

I A (lotnicy) Revision.

II A (lotnicy) Test.

31.03.2021r. (środa)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO: NOTAM

mgr Ewa Drabek

 OI F IIB Korzystanie z międzynarodowych  żródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych

kl IIIA 6h Oi F .T: Utrzymanie lotniska z uwzględmieniem   natężeniem ruchu  i typu statku  powietrznego

kl.IIIA 7,8 h Dział. służ b T : Arkusze egzaminacyjne AU.37  i AU,38 – NOTAMY

mgr Krystyna Rok

III A = OMÓWIENIE SPRAWDZIANU

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA (lotnicy) Steep turns – vocabulary.

IA (lotnicy) Revision (units 9 – 11).

IIA (lotnicy) Revision(units 12-14).

30.03.2021r. (wtorek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: System MLAT

IIb LSO: ATFCM – Sloty

IIb LSO: ATFCM – dokumenty

mgr Ewa Drabek

kl. IIA 4,5,6h Dział. słuzb T : Lekcja z klimatem

Kl.IA 7h T:Plan rozmieszczenia statków powietrznych na płytach   postojowych – ćwiczenia

mgr Krystyna Rok

IIB –  SPRAWDZIAN

29.03.2021r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO: NOTAM

IIb DSO: NOTAM

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

WLSO

IIA

Fazy: niepewności, alarmu, niebezpieczeństwa.

2

WLSO

IIA

Oświetlenie zewnętrzne SP.

3

WLSO

IA

Quiz online

4

BiOCH

IIA

System bezpieczeństwa EDS.

5

BiOCH

IIA

Urządzenia kontroli bezpieczeństwa.

6

WLSO

IIIA

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

7

WLSO

IIIA

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

8

BiOCH

IIIA

Terroryzm lotniczy, a cyberterroryzm.

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA Dział.służb.4,5 h T : Depesze meterologiczne

Oi F kl.IA 6hT : Arkusze egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.37

26.03.2021r. (piątek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: sprawdzian wiadomości – prognozy obszarowe GAMET

Ia LSO: Służby ATS

Ia DSO: Klasyfikacja statków powietrznych

Ia DSO: Klasyfikacja statków powietrznych

mgr Ewa Drabek

kl.IIA T  Personel odpowiedzialnego za ochronę  PL przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny 

mgr Krystyna Rok

IIA – KODEKS KARNY 

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB (lotnicy) Revision (units 12-14).

mgr Aneta Wysocka

KLASA 3 A. TEMAT: LOS PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACION DE VUELOS. PROCEDURY KOORDYNACJI LOTÓW.

25.03.2021r. (czwartek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Transpondery

mgr Ewa Drabek

OI F IIA 1h T :  Korzystanie z międzynarodowych żródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych (cd)

Kl. IIIA 2.3hLot. słuzby T: Zadania i funkcje służb dozoru technicznego

Kl.IIA 6.7 h dział. służb T: Arkusze egzaminacyjne AU.37  i AU.38 – NOTAMY

mgr Krystyna Rok

IIIA – PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

BiOCH

IA

Załączniki ICAO.

2

BiOCH

IA

Załączniki ICAO.

3

BiOCH

IIB

Quiz online.

4

WLSO

IIA

Depesza PSM ćwiczenia.

5

WLSO

IIA

Depesza PSM ćwiczenia.

6

WLSO

IIIA

Fazy: niepewności, alarmu, niebezpieczeństwa.

7

WLSO

IIIA

Akcja samolot.

8

WLSO

IIIA

Depesza Metar.

24.03.2021r. (środa)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO: Przykładowy plan działań w sytuacji zagrożenia

Ia LSO: Służby ATS

mgr Ewa Drabek

5h OI F IIB Korzystanie z międzynarodowych  żródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych

kl IIIA 6h Oi F .T: Utrzymanie lotniska z uwzględmieniem   natężeniem ruchu  i typu statku  powietrznego

kl.IIIA 7,8 h Dział. służ b T : Arkusze egzaminacyjne AU.37  i AU,38 – NOTAMY

mgr Krystyna Rok

IIIA – ZWIĄZKI SPÓŁEK; FUZJE

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA (lotnicy) Stalls – listening, speaking and writing.

IA (lotnicy) Revision (units 9 – 11).

IIA (lotnicy) Revision (units 12-14).

mgr Aneta Wysocka

 KLASA 1 A. TEMAT: LOS PROCEDIMIENTOS EN LA PUERTA DE EMBARGUE. PROCEDURY ODPRAWY.

23.03.2021r. (wtorek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: systemy dozorowania

IIb LSO: ATFCM

IIb LSO: ATFCM

mgr Ewa Drabek

 kl. IIA 4,5,6h Dział. słuzb T : Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu NOTAM- sprawdzian wiadomosci

Kl.IA 7h T:Plan rozmieszczenia statków powietrznych na płytach   postojowych – ćwiczenia

mgr Krystyna Rok

IIB – KODEKS KARNY

mgr Aneta Wysocka

KLASA 2 A. TEMAT: LA CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE VIAJE. KONTROLA  DOKUMENTÓW PODRÓZY.

22.03.2021r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO: Arkusz planowania PPS – zadania

IIb DSO: Arkusz planowania PPS – zadania

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA Dział.służb.4,5 h T : Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu NOTAM – sprawdzian wiadomości

Oi F kl.IA 6hT Plan rozmieszczenia statków powietrznych na płytach   postojowych – ćwiczenia

mgr Aneta Wysocka

KLASA 2 B. TEMAT: LA CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE VIAJE. KONTROLA DOKUMENTÓW PODRÓŻY.

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

WLSO

IIA

Dyscyplina prowadzenia korespondencji radiowej.

2

WLSO

IIA

Instrukcja poruszania się pieszych i pojazdów w strefie operacyjnej lotniska – Modlin.

3

WLSO

IA

Runway Incrusion – wtargnięcie na DS.

4

BiOCH

IIA

„Kto zestrzelił MH 17?” AMS-KUL – Film.

5

BiOCH

IIA

Badanie wypadków i incydentów lotniczych– PKBWL.

6

WLSO

IIIA

Dyscyplina prowadzenia komunikacji radiowej.

7

WLSO

IIIA

Komunikacja radiowa ćwiczenia.

8

BiOCH

IIIA

Kontrola bezpieczeństwa – metody i urządzenia.

19.03.2021r. (piątek)

mgr Krystyna Rok

IIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA PRACOWNIKA

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB (lotnicy) Approaching -listening, speaking and writing.

mgr Ewa Drabek

kl.IIA T Wymagania dotyczące  personelu odpowiedzialnego za ochronę  PL przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny 

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Prognozy obszarowe – powtórzenie

Ia LSO: Wprowadzenie do służb ATS – film

Ia DSO: Klasyfikacja statków powietrznych

Ia DSO: Sprawdzian

mgr Aneta Wysocka

KLASA 3 A. TEMAT: PRUEBA DE CONTROL. SPRAWDZIAN.

18.03.2021r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

IIIA – KORPORACJE

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

BiOCH

IA

Prezentacja pracy samodzielnej – Lotniska.

2

BiOCH

IA

Quiz online.

3

BiOCH

IIB

Akcja Zima cd.

4

WLSO

IIA

Dyscyplina prowadzenia korespondencji radiowej.

5

WLSO

IIA

Instrukcja poruszania się pieszych i pojazdów w strefie operacyjnej lotniska – Modlin.

6

WLSO

IIIA

Depesza ruchowa MVT.

7

WLSO

IIIA

Depesza PSM.

8

WLSO

IIIA

Depesza załadunkowa LDM.

mgr Ewa Drabek

OI F IIA 1h T :  Korzystanie z polskich żródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych (cd)

Kl. IIIA 2.3hLot. słuzby T: Działania służb kontroli lotniska (cd)

Kl.IIA 6.7 h dział. służb T:  Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu NOTAM

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Prognozy obszarowe – powtórzenie

17.03.2021r. (środa)

mgr Krystyna Rok

IIIA – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA (lotnicy) Stalls – vocabulary

IA (lotnicy) Cleared to land runway 05 Skylark 210 – listening, speaking and writing.

mgr Ewa Drabek

OI F IIB Korzystanie z polskich żródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych

kl IIIA 6h Oi F .T: Napisy na statkach powietrznych

kl.IIIA 7,8 h Dział. służ b T : Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu NOTAM

mgr Aneta Wysocka

KLASA 1 A. TEMA: LAS CLASES DE TRADUCCION. ZAJĘCIA Z PRZEKŁADU.

16.03.2021r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

IIB – ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA PRACOWNIKA

mgr Ewa Drabek

IIA 4,5,6h Dział. słuzb T : Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu NOTAM

Kl.IA 7h T:Plan rozmieszczenia statków powietrznych na płytach   postojowych

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Prognozy obszarowe – powtórzenie

IIb DSO: Służby ATM – Air Traffic Management

IIb DSO: Służby ASM – Air Space Management

mgr Aneta Wysocka

KLASA 2 A. TEMAT: LAS CONDICIONES METEOROLOGICOS EN EL AEROPUERTO. WARUNKI METEOROLOGICZNE NA LOTNISKU.

15.03.2021r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

WLSO

IIA

Lost & Found cd.

2

WLSO

IIA

World Tracer cd.

3

WLSO

IA

Akcja Zima cd.

4

BiOCH

IIA

Załącznik 13 ICAO

5

BiOCH

IIA

Załącznik 13 cd.

6

WLSO

IIIA

Instrukcja poruszania się pieszych i pojazdów w strefie operacyjnej lotniska – Modlin.

7

WLSO

IIIA

Instrukcja WMI vs. KTW

8

BiOCH

IIIA

Kontrola bezpieczeństwa osób – autoryzowany dostęp, tożsamość i niekaralność pracowników portu lotniczego. 

mgr Ewa Drabek

IIIA Dział.służb.4,5 h T : Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu NOTAM

Oi F kl.IA 6hT Plan rozmieszczenia statków powietrznych na płytach   postojowych

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO: Postępowanie z ofiarami śmiertelnymi

IIb DSO: Sprawdzian

mgr Aneta Wysocka

KLASA 2 B. TEMA: LAS CONDICIONES METEOROLOGICOS EN EL AEROPUERTO. WARUNKI METEOROLOGICZNE NA LOTNISKU.

12.03.2021r. (piątek)

mgr Krystyna Rok

IIA – OMÓWIENIE SPRAWDZIANU – PIERWSZA POMOC

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB (lotnicy) Approaching -vocabulary.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: System ILS

Ia LSO: Depesze ATFCM

Ia DSO: Elektroniczne AIP

Ia DSO: Cykl AIRAC

mgr Ewa Drabek

kl.IIA T Arkusze egzaminacyjne .Kwalifikacja AU.37

mgr Aneta Wysocka

 KLASA 3 A. TEMAT:EL FACTOR HUMANO EN LAS OPERACIONES DE AVIACION. CZYNNIK LUDZKI W OPERACJACH LOTNICZYCH.

11.03.2021r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

IIIA PODSUMOWANIE – KONFLIKTY W ZESPOLE; MOBBING

mgr Magdalena Janik

BiOCH 

IA 

Firma handlingowa – odladzanie SP. 

BiOCH 

IA 

Odladzanie cd. 

BiOCH 

IIB 

Akcja Zima w KTW Airport. 

WLSO 

IIA 

Dreamliner cd. 

WLSO 

IIA 

Depesza ruchowa i załadunkowa ćwiczenia. 

WLSO 

IIIA 

Dreamliner w KTW, analiza procedur odprawy rejsu. 

WLSO 

IIIA 

Seatmap, depesze MVT, LDM rejsu LO. 

WLSO 

IIIA 

Oświetlenie AC. 

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: System ILS

mgr Ewa Drabek

IIA 1h T :  Korzystanie z polskich żródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych (cd)

Kl. IIIA 2.3hLot. słuzby T: Działania służb kontroli lotniska

Kl.IIA 6.7 h dział. służb T:  Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu NOTAM

10.03.2021r. (środa)

mgr Krystyna Rok

IIIA – MOBBING W PRACY

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA (lotnicy) How to handle radio failures?- listening and speaking

IA (lotnicy) Sample post takeoffs flight script – vocabulary

IIA (lotnicy) Approaching -vocabulary.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO: Selekcja poszkodowanych i opieka medyczna

Ia LSO: Depesze ATFCM

mgr Ewa Drabek

OI F IIB Korzystanie z polskich żródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych

kl IIIA 6h Oi F .T: Oznakowania na statkach powietrznych (cd)

kl.IIIA 7,8 h Dział. służ b T : Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu NOTAM

mgr Aneta Wysocka

KLASA 1 A. TEMAT: CREAMOS DICCIONARIO. TWORZYMY SŁOWNIK.

09.03.2021r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

IIB – PIERWSZA POMOC SPRAWDZIAN

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: System ILS: film

IIb LSO: Sprawdzian wiadomości

IIb LSO: Definicje, pojęcia i klasyfikacje związane  z samolotami.

mgr Ewa Drabek

IIA 4,5,6h Dział. słuzb T : Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu NOTAM

Kl.IA 7h T:Arkusze egzaminacyjne.

mgr Aneta Wysocka

TEMAT: LA GESTION Y ORGANIZACION DE ESPACIO AEREO.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ.

08.03.2021r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Janik

Godzina 

Przedmiot 

Klasa 

Temat 

WLSO 

IIA 

Lost & Found cd. 

WLSO 

IIA 

World Tracer cd. 

WLSO 

IA 

Akcja Zima w KTW Airport. 

BiOCH 

IIA 

Instrukcja przepustkowa- tożsamość i niekaralność pracowników portu lotniczego. 

BiOCH 

IIA 

Katastrofa Metrojet 9268 „Tragedia nad Egiptem”- wyzwania dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. 

WLSO 

IIIA 

Lost & Found cd. 

WLSO 

IIIA 

World Tracer cd. 

BiOCH 

IIIA 

Psy w służbie ochrony cd. 

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO: Centrum operacyjne i ruchome stanowisko kierowania

IIb DSO: Dowódca i koordynatorzy planu

mgr Ewa Drabek

IIIA Dział.służb.4,5 h T : Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu NOTAM

Oi F kl.IA 6hTKryteria lokalizacji portów lotniczych- ćwiczenia

mgr Aneta Wysocka

2B: TEMAT: LA GESTION Y ORGANIZACION DE ESPACIO AEREO. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA  PRZESTRZENI  POWIETRZNEJ.

05.03.2021r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB (lotnicy) Descent – listening, speaking and writing.

mgr Krystyna Rok

IIA – DEPRESJA I POMOC

mgr Ewa Drabek

kl.IIA T  Czynności realizowane  przez personel odpowiedzialny za ochronę portów lotniczych przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Systemy satelitarne BeiDou-2 i EGNOS

Ia LSO: ATFCM – Sloty.

Ia DSO: Zmiany do AIP

Ia DSO: Suplementy do AIP

mgr Aneta Wysocka

KLASA 3 A. TEMAT: EL SERVICIO AL BORDO. SERWIS POKŁADOWY.

04.03.2021r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

IIIA – MOBBING W PRACY

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

BiOCH

IA

System ochrony w porcie lotniczym pasażerowie.

2

BiOCH

IA

System ochrony w porcie lotniczym bagaż.

3

BiOCH

IIB

FOD-rodzaje, powiadamianie, usuwanie.

4

WLSO

IIA

Dreamliner w KTW, analiza procedur odprawy rejsu.

5

WLSO

IIA

Usadzamy PAX – seat map rejs LO.

6

WLSO

IIIA

Badanie wypadków i incydentów lotniczych.

7

WLSO

IIIA

PKBWL- skład, zadania, raporty.

8

WLSO

IIIA

Raport końcowy TU154.

mgr Ewa Drabek

OI F IIA 1h T : Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych (cd)

Kl. IIIA 2.3hLot. słuzby T: Działania służb kontroli zbliżania statku powietrznego do lotniska

Kl.IIA 6.7 h dział. służb T: NOTAMY – ćwiczenia

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Jak działa GPS? Film

03.03.2021r. (środa)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA (lotnicy) How to handle radio failures?- vocabulary.

IA (lotnicy) Axes of rotation – listening, speaking and writing.

IIA (lotnicy) Descent – istening, speaking and writing.

mgr Krystyna Rok

IIIA –  ZASADY TWORZENIA SYSTEMÓW WYNAGRODZEŃ

mgr Ewa Drabek

 OI F IIB Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych.

kl IIIA 6h Oi F .T: Oznakowania na statkach powietrznych

kl.IIIA 7,8 h Dział. służb T : NOTAMY – ćwiczenia

mgr inż Joanna Wojdas

IIb DSO: Sytuacje zagrożenia poza portem lotniczym nie związane z wypadkiem sp.

Ia LSO: ATFCM – zarządzanie przepływem i pojemnością ruchu lotniczego

mgr Aneta Wysocka

KLASA 1 A. TEMAT: LOS SERVICIOS EN TRANSPORTE AEREO. SERWISY W TRANSPORCIE LOTNICZYM.

02.03.2021r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

IIB – DEPRESJA I POMOC

mgr Ewa Drabek

kl. IIA 4,5,6h Dział. słuzb T : NOTAMY – ćwiczenia

Kl.IA 7h T:Kryteria lokalizacji portów lotniczych ( cd)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO: Systemy satelitarne GPS, GLONASS i GALILEO

IIb LSO: Klasyfikacja statków powietrznych (2h)

mgr Aneta Wysocka

KLASA 2 A. TEMAT: LOS PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION. PROCEDURY ODPRAWY PASAŻERSKIEJ.

01.03.2021r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Janik

Godzina

Przedmiot

Klasa

Temat

1

WLSO

IIA

Lost & Found

2

WLSO

IIA

World Tracer

3

WLSO

IA

Koordynator Ruchu Naziemnego – zadania.

4

BiOCH

IIA

Psy w służbie ochrony

5

BiOCH

IIA

Psy w służbie ochrony

6

WLSO

IIIA

Lost & Found

7

WLSO

IIIA

World Tracer

8

BiOCH

IIIA

Psy w służbie ochrony

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA Dział.służb.4,5 h T : NOTAMY- ćwiczenia

Oi F kl.IA 6hTKryteria lokalizacji portów lotniczych

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO: Wypadek statku powietrznego poza portem lotniczym

IIb DSO: Pełna gotowość operacyjna i lokalny stan pogotowia

mgr Aneta Wysocka

KLASA 2 B.TEMAT: LOS PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION. PROCEDURY ODPRAWY PASAŻERSKIEJ.

26.02.2021r. (piątek)

mgr Krystyna Rok

IIA – WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY

mgr Ewa Drabek

lot.służb. kl.IIA T  Czynności realizowane  przez personel odpowiedzialny za ochronę portów lotniczych przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB (lotnicy) Descent -vocabulary.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Usługi zapewniane operatorom i członkom załóg lotniczych

Ia LSO. Temat: ASM – AirSpace Management

Ia DSO. Temat: Zbiór Informacji Lotniczych (2h)

mgr Aneta Wysocka

KLASA 3 A. TEMAT: EL SERVICIO DEL BORDO. SERWIS POKŁADOWY.

25.02.2021r. (czwartek)

mgr Magdalena Janik

Godzina Przedmiot Klasa Temat
1 BiOCH IA System ochrony w porcie lotniczym pasażerowie.
2 BiOCH IA System ochrony w porcie lotniczym bagaż.
3 BiOCH IIB FOD-rodzaje, powiadamianie, usuwanie.
4 WLSO IIA Lost & Found
5 WLSO IIA World Tracer
6 WLSO IIIA PKBWL- skład, zadania, raporty.
7 WLSO IIIA Lost & Found
8 WLSO IIIA World Tracer

mgr Krystyna Rok

ZESPÓŁ FORMĄ ORGANIZACJI PRACY

mgr Ewa Drabek

OI F IIA 1h T : Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych (cd)

Kl. IIIA 2.3hLot. słuzby T: Działania służb kontroli zbliżania statku powietrznego do lotniska

Kl.IIA 6.7 h dział. służb T: NOTAMY – ćwiczenia

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Usługi zapewniane operatorom i członkom załóg lotniczych

24.02.2021r. (środa)

mgr Krystyna Rok

IIIA – SPRAWDZIAN Z PRZEROBIONEGO MATERIAŁU

mgr Ewa Drabek

 OI F IIB Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych.

kl IIIA 6h Oi F .T: Oznakowania na statkach powietrznych

kl.IIIA 7,8 h Dział. służb T : NOTAMY – ćwiczenia

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA (lotnicy) Test.

IA (lotnicy) Axes of rotation – vocabulary.

IIA (lotnicy) Descent – vocabulary.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO. Temat: Zadania służb w sytuacji zagrożenia

Ia LSO. Temat: ATM – Air Traffic Management

mgr Aneta Wysocka

KLASA 1 A. TEMAT: LA SEGURIDAD EN AVIACION. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU POWIETRZNYM.

23.02.2021r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

IIB – WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY 

mgr Ewa Drabek

kl. IIA 4,5,6h Dział. słuzb T : NOTAMY – ćwiczenia

Kl.IA 7h T:Kryteria lokalizacji portów lotniczych

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Lotnicza informacja klimatologiczna

IIb DSO. Temat: Podwozie

IIb DSO. Temat: Klasyfikacja statków powietrznych

mgr Aneta Wysocka

KLASA 2 A. TEMAT: LOS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DE LOS VUELOS. PROCEDURY KOORDYNACJI LOTÓW.

22.02.2021r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Janik

Godzina Przedmiot Klasa Temat
1 WLSO IIA Depesza Metar
2 WLSO IIA Metar – ćwiczenia
3 WLSO IA QUIZ ONLINE
4 BiOCH IIA SG – Zespół minersko-pirotechniczny.
5 BiOCH IIA Program Ochrony Portu Lotniczego.
6 WLSO IIIA Badanie wypadków i incydentów lotniczych.
7 WLSO IIIA Załącznik 13 ICAO cd.
8 BiOCH IIIA Przeciwdziałanie ABI- ZIS i zespół minersko-pirotechniczny.

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA Dział.służb.4,5 h T : NOTAMY- formularze , przykłady

Oi F kl.IA 6hT Sprawdzian wiadomości 

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO. Temat: Zadania służb w sytuacji zagrożenia. (2h)

mgr Aneta Wysocka

KLASA 2 B. TEMAT: LOS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DE LOS VUELOS. PROCEDURY KOORDYNACJI LOTÓW.

19.02.2021r. (piątek)

mgr Krystyna Rok

IIA – LEKCJA Z TEMIDĄ

mgr Ewa Drabek

IIA lot.słuzby T : Czynności realizowane przez personel odpowiedzialny za ochronę przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny.- film

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB (lotnicy) Encountering traffic – listening and speaking

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Informacje meteorologiczne – rozwiązywanie zadań

Ia LSO. Temat: Procedury LVP

Ia DSO. Temat: Jednostki stosowane w lotnictwie – ćwiczenia (2h)

mgr Aneta Wysocka

KLASA 3 A. TEMAT: AVE.

18.02.2021r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

IIIA – MOTYWACJA PRACOWNIKA A SATYSFAKCJA I LOJALNOŚĆ KLIENTA

mgr Ewa Drabek

IIA 1h T : Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych (cd)

Kl. IIIA 2.3hLot. słuzby T: sprawdzian wiadomości .

Omówienie i poprawa sprawdzianu

Kl.IIA 6.7 h dział. służb T: NOTAMY – formularze , przykłady

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Informacje meteorologiczne – rozwiązywanie zadań

mgr Magdalena Janik

Godzina Przedmiot Klasa Temat
1 BiOCH IA System ochrony w porcie lotniczym – statki powietrzne.
2 BiOCH IA System ochrony w porcie lotniczym – pasażerowie.
3 BiOCH IIB Firma handlingowa – Odladzanie SP.
4 WLSO IIA FOD – rodzaje, powiadamianie, usuwanie.
5 WLSO IIA FOD cd.
6 WLSO IIIA Projekt – tworzymy tablicę odlotów, planujemy stanowiska postojowe SP, CKN, GATE,robimy harmonogram dnia.
7 WLSO IIIA Projekt cd.
8 WLSO IIIA Ćwiczenia DGR- piktogramy – tabela 2.3.A

17.02.2021r. (środa)

mgr Krystyna Rok

IIIA – ROLA ZAWODOWA PRACOWNIKA W FIRMIE

mgr Ewa Drabek

OI F IIB Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych.

kl IIIA 6h Oi F .T: Rodzaje napędów lotniczych (cd)

kl.IIIA 7,8 h Dział. służb T : NOTAMY – wymagania ogólne, rozpowszechnianie

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA (lotnicy) Revision.

IA (lotnicy) Distance and speed – listening and speaking.

IIA (lotnicy) Encountering traffic – listening and speaking.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO. Temat: Planowanie działań w sytuacji zagrożenia w porcie lotniczym

Ia LSO. Temat: Funkcjonowanie lotniska w warunkach ograniczonej widoczności

mgr Aneta Wysocka

KLASA 1 A. TEMAT: AUTOEVALUACION. SAMOOCENA.

16.02.2021r. (wtorek)

mgr Ewa Drabek

kl. IIA 4,5,6h Dział. słuzb T : NOTAMY – typy

Kl.IA 7h T:Kryteria lokalizacji portów lotniczych

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Rozwiązywanie zadań – prognozy obszarowe GAMET

IIb LSO. Temat: Jak jest zbudowany silnik samolotu odrzutowego? oglądamy film.

IIb LSO. Temat: Jak jest zbudowany silnik samolotu odrzutowego? oglądamy film.

mgr Aneta Wysocka

KLASA 2 A.

TEMAT: LA COOPERACION DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS. WSPÓŁPRACA

SERWISÓW LOTNISKOWYCH.

15.02.2021r. (poniedziałek)

mgr Krystyna Rok

IIB – ZASADA 5W

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA Dział.służb.4,5 h T : NOTAMY- typy

Oi F kl.IA 6hT Kryteria lokalizacji portów lotniczych

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO. Temat: Organizacja działań w sytuacji zagrożenia

IIb DSO. Temat: Zakres działań w sytuacji zagrożenia.

mgr Aneta Wysocka

IIB TEMAT: LA COOPERACION DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS. WSPÓŁPRACA
SERWISÓW LOTNISKOWYCH.

mgr Magdalena Janik

Godzina Przedmiot Klasa Temat
1 WLSO IIA Ćwiczenia DGR –Piktogramy – tablica 2.3.A
2 WLSO IIA Ćwieczenia DGR cd.
3 WLSO IA Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego – zadania.
4 BiOCH IIA Służby ochrony w porcie lotniczym.
5 BiOCH IIA Służby ochrony cd.
6 WLSO IIIA Projekt – tworzymy tablicę odlotów, planujemy stanowiska postojowe SP, CKN, GATE, robimy harmonogram dnia.
7 WLSO IIIA Projekt cd.
8 BiOCH IIIA Quiz online.

12.02.2021r. (piątek)

mgr Krystyna Rok

II A – TEST SPRAWDZAJĄCY – PIERWSZA POMOC

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB (lotnicy) Encountering traffic – vocabulary.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Rozwiązywanie zadań – depesze i prognozy meteo.

Ia LSO. Temat: Paski postępu lotu

Ia DSO. Temat: Sprawdzian wiadomości

Ia DSO. Temat: Odladzanie samolotu i akcja zima.

mgr Ewa Drabek

2hIIA lot.słuzby T : Czynności realizowane przez personel odpowiedzialny za ochronę przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny.

mgr Aneta Wysocka

6. KLASA 3 A.

TEMAT: LAS CLASES DE TRADUCCION. ZAJĘCIA Z PRZEKŁADU.

11.02.2021r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

IIIA – SPRAWNE I SKUTECZNE DZIAŁANIE W FIRMIE

mgr Magdalena Janik

Godzina Przedmiot Klasa Temat
1 BiOCH IA Sytuacje kryzysowe w porcie lotniczym.
2 BiOCH IA Akcja „Samolot”.
3 BiOCH IIB QUIZ ONLINE PRM PAX + PSM.
4 WLSO IIA Safety Biuletyn – Pozycjonowanie
5 WLSO IIA Safety Biuletyn cd.
6 WLSO IIIA Projekt – tworzymy tablicę odlotów, planujemy stanowiska postojowe SP, CKN, GATE, ustalamy harmonogram dnia.
7 WLSO IIIA Projekt.
8 WLSO IIIA Projekt.  

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Rozwiązywanie zadań – depesze i prognozy.

mgr Ewa Drabek

OI F IIA 1h T : Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych

Kl. IIIA 2.3hLot. słuzby T: Pojazdy i wyposażenie techniczne stosowane przez personel realizujący działania związane z ochroną portu lotniczego ze strony dzikiej zwierzyny .- film

10.02.2021r. (środa)

mgr Krystyna Rok

IIIA – KOMPETENCJE PRACOWNIKA

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA (lotnicy) Winter operations – listening and speaking.

IA (lotnicy) Distance and speed – vocabulary.

IIA (lotnicy) Encountering traffic – vocabulary.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO. Temat: Wymagania dot. personelu r-g

Ia LSO. Temat: Wypadki i zdarzenia lotnicze

mgr Ewa Drabek

5h OI F IIB Planowanie rozmieszczenia statków powietrznych na płytach postojowych- ćwiczenia

kl IIIA 6h Oi F .T: Rodzaje napędów lotniczych

kl.IIIA 7,8 h Dział. służb T : Sprawdzian wiadomości.

NOTAM- typy

mgr Aneta Wysocka

7. KLASA 1 A.

TEMAT: CONTROL DE TRAFICO AEREO. KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO.

9.02.2021r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

IIB – TEST SPRAWDZ. PIERWSZA POMOC

mgr inż, Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Rozwiązywanie zadań – prognozy i depesze meteo

IIb DSO. Temat: Winglety

IIb DSO. Temat: Kadłub

mgr Ewa Drabek

kl. IIA 4,5,6h Dział. słuzb T : Depesze lotnicze – ćwiczenia

Kl.IA 7h T: Urządzenia umożliwiające pozyskiwanie informacji w portach lotniczych

mgr Aneta Wysocka

3.KLASA 2 A.

TEMAT: LOS SERVICIOS DE OPERACION. SERWISY OPERACYJNE.

8.02.2021r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Janik

Godzina Przedmiot Klasa Temat
1 WLSO IIA Strefa operacyjna portu lotniczego – powtórzenie definicji.
2 WLSO IIA QUIZ ONLINE
3 WLSO IA FOD – rodzaje, powiadamianie, usuwanie.
4 BiOCH IIA Plan Działania w Sytuacji Zagrożenia.
5 BiOCH IIA Strefa schengen i no-schengen w porcie lotniczym.
6 WLSO IIIA Safety Biuletyn – Pozycjonowanie
7 WLSO IIIA DGR ĆWICZENIA.
8 BiOCH IIIA Strefa schengen i no-schengen w porcie lotniczym.

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA Dział.służb.4,5 h T : Depesze lotnicze – ćwiczenia

Oi F kl.IA 6hT Urządzenia umożliwiające pozyskiwanie informacji w portach lotniczych

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO. Temat: Wymagania dot. personelu r-g (2h)

mgr Aneta Wysocka

KLASA 2 B.

TEMAT: LOS SERVICIOS DE OPERACION. SERWISY OPERACYJNE.

5.02.2021r. (piątek)

mgr Aneta Wysocka

KLASA III A.
TEMAT: CREAMOS DICCIONARIO. TWORZYMY SŁOWNIK.

mgr Ewa Drabek

5.02.2021r 2hIIA lot.słuzby T : Sprawdzian wiadomości

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO Temat: Rozwiązywanie zadań – depesze i prognozy

Ia LSO Temat: Wypadki i zdarzenia lotnicze

Ia DSO Temat: Sprzęt lotniskowy: tankowanie samolotów

Ia DSO Temat: Akcja zima i odladzanie

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB (lotnicy) Sprawdzian.

mgr Krystyna Rok

WYPADKI W SZKOLE

4.02.2021r. (czwartek)

mgr Ewa Drabek

OI F IIA 1h T : Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych

Kl. IIIA 2.3hLot. słuzby T: Pojazdy i wyposażenie techniczne stosowane przez personel realizujący działania związane z ochroną portu lotniczego ze strony dzikiej zwierzyny .

Kl.IIA 6.7 h dział. służb T: Arkusze egzaminacyjne AU.37

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO Temat: Sprawdzian wiadomości – TAF

mgr Magdalena Janik

mgr Krystyna Rok

SPR. WIADOMOŚCI – STRATEGIE MARKETINGOWE/ZATRUDNIENIE/POWIĄZANIE PRZEDSIĘBIORSTW

3.02.2021r. (środa)

mgr Aneta Wysocka

KLASA I A.
TEMAT: FUNCIONAMIENTO DEL AEROPUERTO. FUNKCJONOWANIE PORTU LOTNICZEGO.

mgr Ewa Drabek

OI F IIB Planowanie rozmieszczenia statków powietrznych na płytach postojowych- ćwiczenia

kl IIIA 6h Oi F .T: Rodzaje napędów lotniczych

kl.IIIA 7,8 h Dział. służb T : Depesze lotnicze – ćwiczenia

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO Temat: Specyfikacja techniczna pian

Ia LSO Temat: Zmniejszanie hałasu odbieranego z ziemi

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA (lotnicy) Winter operations – vocabulary.

IA (lotnicy) Sprawdzian.

IIA (lotnicy) Sprawdzian.

mgr Krystyna Rok

POWIĄZANIA PRZDSIĘBIORSTW

2.02.2021r. (wtorek)

mgr Aneta Wysocka

KLASA II A.
TEMAT: LA SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO. BEZPIECZEŃSTWO W PORCIE LOTNICZYM.

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA 4,5,6h Dział. słuzb T : Depesze lotnicze – ćwiczenia

Kl.IA 7h T: Funkcje i przeznaczenie elementów infrastruktury

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO Temat: Rozwiązywanie zadań – depesze i prognozy

IIb LSO Temat: Budowa i konstrukcja współczesnego skrzydła

IIb LSO Temat: Mechanizacja i ruchome elementy skrzydła

mgr Krystyna Rok

POMOC W NIETYPOWYCH WYPADKACH

1.02.2021r. (poniedziałek)

mgr Aneta Wysocka

KLASA II B.
TEMAT: LOS SERVICIOS DE OPERACION. SERWISY OPERACYJNE.

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA Dział.służb.4,5 h T : Depesze lotnicze.

Oi F kl.IA 6hT Funkcje i przeznaczenie elementów infrastruktury

Oi F kl.IA 6hT Funkcje i przeznaczenie elementów infrastruktury

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO Temat: Główne środki gaśnicze

IIb DSO Temat: Metody wytwarzania piany

mgr Magdalena Janik

29.01.2021r. (piątek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Informacja AIRMET.

Ia LSO. Temat: Bezpieczeństwo użytkowania płyty postojowej.

Ia DSO. Temat: Ground Service Equipment.

Ia DSO. Temat: Ground Service Equipment.

mgr Krystyna Rok

IIA BHP – POMOC W URAZACH

mgr Ewa Drabek

Kl.IIA – 2h Lot . słuzb T: Czynnosci realizowane przez personel odpowiedzialny za ochronę portów lotniczych przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny (cd)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB (lotnicy) Revision.

mgr Aneta Wysocka

KLASA III A. TEMAT: LA PROYECCION DE UNA PELICULA. PROJEKCJA FILMU.

28.01.2021r. (czwartek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Informacja SIGMET

mgr Krystyna Rok

IIIA – OTOCZENIE FIRMY 

mgr Ewa Drabek

Kl.IIA -1h Otg i funk. T: Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych

Kl.IIIA – 2,3h Lot . służb. T : Wyposażenie techniczne pojazdu stosowanego przez personel realizujący działania związane z ochrona portu lotniczego przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny .

Kl.II A – 6,7h dział. słuzb T : Depesze lotnicze

27.01.2021r. (środa)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO. Temat: Służby sanitarne i medyczne.

Ia LSO. Temat: Zmniejszanie niebezpieczeństwa zderzenia z ptakami.

mgr Krystyna Rok

IIIA – CZYNNOŚCI BIUROWE

mgr Ewa Drabek

Kl.II B – Org i funk.5h T : Arkusze egzaminacyjne .

Kl.IIIA – Orgi funk.6h T: Zespoły napędowe , instalacje i wyposażenie statków powietrznych.

Kl.IIIA – dział. służb7,8h T; Depesze lotnicze.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA (lotnicy) Security – listening and speaking.

IA (lotnicy) Revision.

IIA (lotnicy) Revision.

mgr Aneta Wysocka

KLASA I A. TEMAT: LA ADMINISTRACION EN EL AEROPUERTO. ADMINISTRACJA W PORCIE LOTNICZYM.

26.01.2021r. (wtorek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Prognozy obszarowe GAMET

IIb LSO. Temat: Parametry konstrukcyjne skrzydła samolotu

IIb LSO. Temat: Parametry konstrukcyjne skrzydła samolotu

mgr Krystyna Rok

II B – BHP – POMOC W URAZACH

mgr Ewa Drabek

Kl.IIA – dział. słuz.4,5,6 h T: Depesze lotnicze

Kl.IA -Org i funk.7h T :Sprawdzian wiadomości.

mgr Aneta Wysocka

3. KLASA II A.TEMAT: EL REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

25.01.2021r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO. Temat: Odzież ochronna

IIb DSO. Temat: Sprzęt ochrony dróg oddechowych

mgr Aneta Wysocka

KLASA II B. TEMAT: LA SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO. BEZPIECZEŃSTWO W PORCIE LOTNICZYM.

mgr Magdalena Janik

Godzina Przedmiot Klasa Temat
1 WLSO IIA Depesza LDM – ćwiczenia, czytanie i pisanie
2 WLSO IIA LDM cd.
3 WLSO IA Zagrożenie związane z obecnością ptaków i dzikich zwierząt w strefie operacyjnej lotniska cd.
4 BiOCH IIA Załącznik 18 ICAO.
5 BiOCH IIA ITATA DGR – wstęp.
6 WLSO IIIA Akcja Zima
7 WLSO IIIA Akcja Zima cd.
8 BiOCH IIIA Rodzaje informacji pasażerskiej. 

22.01.2021r. (piątek)

mgr Krystyna Rok

8. IIA – PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Prognozy obszarowe GAMET.

Ia LSO. Temat: Funkcje służby zarządzania płytą postojową.

Ia DSO. Temat: Lotniskowa Straż Pożarna.

Ia DSO. Temat: Lotniskowa Straż Pożarna.

mgr Aneta Wysocka

6. KLASA III A. TEMAT:EL PLANO DE LOS VUELOS. PLAN LOTÓW.

mgr Ewa Drabek

Kl.IIA – 2h Lot . słuzb T: Czynnosci realizowane przez personel odpowiedzialny za ochronę portów lotniczych przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB (lotnicy) Revision.

21.01.2021r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

3. IIIA – OPTYMALIZACJA KOSZTÓW 

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Prognozy obszarowe GAMET.

mgr Ewa Drabek

Kl.IIA -1h Otg i funk. T: Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych

Kl.IIIA – 2,3h Lot . służb. T : Wyposażenie techniczne pojazdu stosowanego przez personel realizujący działania związane z ochrona portu lotniczego przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny .

Kl.II A – 6,7h dział. słuzb T : Procedury operacyjne podczas wypadków na obszarach wodnych .

mgr Magdalena Janik

GODZ. PRZEDMIOT KLASA TEMAT
1. BiOCH IA Służby ochrony w porcie lotniczym – Straż Graniczna.
2. BiOCH IA Służby ochrony w porcie lotniczym – Służba Ochrony Lotniska.
3. BiOCH IIB Pasażerowie PRM, wiadomości PSM.
4. WLSO IIA Depesza handlowa LDM.
5. WLSO IIA LDM ćwiczenia.
6. WLSO IIIA IATA-regulacje DGR.
7. WLSO IIIA Załącznik „18” ICAO.
8. WLSO IIIA Piktogramy -wstęp.                                                                                                                                                                                                                         

20.01.2021r. (środa)

mgr Krystyna Rok

3. IIIA – PRZYCHODY I CENY 

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO. Temat: Odzież ochronna.

Ia LSO. Temat: Zmniejszanie niebezpieczeństwa zderzenia z ptakami.

mgr Aneta Wysocka

7. KLASA I A. TEMAT: CREAMOS DIALOGOS. TWORZYMY DIALOGI.

mgr Ewa Drabek

Kl.II B – Org i funk.5h T : Arkusze egzaminacyjne .

Kl.IIIA – Orgi funk.6h T: Zespoły napędowe , instalacje i wyposażenie statków powietrznych.

Kl.IIIA – dział. służb7,8h T; Wypadki z materiałami niebezpiecznymi .

Procedury powypadkowe.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA (lotnicy) Security – vocabulary

IA (lotnicy) Requesting clearance to land – speaking, listening and writing.

IIA (lotnicy) Revision.

19.01.2021r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

6. IIB – PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH 

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO. Temat: Prognozy obszarowe GAMET

IIb LSO. Temat: Wybrane elementy konstrukcyjne statkow powietrznych

IIb LSO. Temat: Wybrane elementy konstrukcyjne statkow powietrznych

mgr Aneta Wysocka

3.KLASA II A. TEMAT: LAS CLASES DE CONVERSACION. ZAJĘCIA Z KONWERSACJI.

mgr Ewa Drabek

Kl.IIA – dział. słuz.4,5,6 h T: Zwalczanie pożarów statków powietrznych.

Kl.IA -Org i funk.7h T :Rodzaje programów informatycznych wspomagających wykonywanie zadań operacyjnych.

18.01.2021r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO. Temat: Wymagania dla lotniskowych pojazdów r-g

IIb DSO. Temat: Wymagania dla lotniskowych pojazdów r-g

mgr Aneta Wysocka

3. KLASA II B. TEMAT: EL REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

mgr Ewa Drabek

Kl.IIIA dział. słuzb. -4,5h T: Zwalczanie pożarów statków powietrznych.

kl.Ia Org.i funk. -6h T: Rodzaje programów informatycznych wspomagających wykonywanie zadań

operacyjnych.

mgr Magdalena Janik

GODZ. PRZEDMIOT KLASA TEMAT
1. WLSO IIA Depesza ruchowa MVT.
2. WLSO IIA MVT ćwiczenia.
3. WLSO IA Zagrożenia związane z obecnością ptaków i dzikich zwierząt w części operacyjnej lotniska.
4. BiOCH IIA Kontrola bezpieczeństwa w porcie lotniczym.
5. BiOCH IIA Środki i rodzaje kontroli bezpieczeństwa.
6. WLSO IIIA Omówienie egzaminu zawodowego- analiza pytań.
7. WLSO IIIA Omówienie egzaminu zawodowego- analiza zadań.
8. BiOCH IIIA Karta pokładowa – najważniejszy dokument pasażera.                                     

22.12.2020r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

RODZAJE SPRZĘTU GAŚNICZEGO 

mgr Ewa Drabek

Kl IIA -4,5,6 h Dział. słuzb T : Procedury powypadkowe . Arkusze egzaminacyjne Kwalifikacja AU.37kl.Ia -7h T : Rozmieszczenie statków powietrznych na płytach postojowych.

mgr Aneta Wysocka

KLASA II A.
TEMAT: LAS CLASES DE CONVERSACION. ZAJĘCIA Z KONWERASCJI.

21.12.2020r. (poniedziałek)

mgr Ewa Drabek

Kl.IIIA – 4,5h  dział. służb.T: Procedury powypadkowe
Kl. Ia -6h  Oi F T: Rozmieszczenie statków powietrznych na płytach postojowych.

mgr Aneta Wysocka

KLASA II B. TEMAT: AUTOEVALUACION. SAMOOCENA.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB What’s wrong with your robot? – listening and speaking.

IA What do you need help with? – listening and speaking.

mgr Magdalena Janik

GODZ. PRZEDMIOT KLASA TEMAT
1. WLSO IIA Omównie udziału w spotkaniu online z kontrolerem PAŻP.
2. WLSO IIA Strefa bezpieczeństwa RWY.
3. WLSO IA Omównie udziału w spotkaniu online z kontrolerem PAŻP. Natura kontratakuje – oglądamy film dokumentalny.
4. BiOCH IIA Dyscyplina mundurowa w liniach lotniczych
5. BiOCH IIA Dyscyplina mundurowa w liniach lotniczych – przegląd materiałów filmowych online.
6. WLSO IIIA MVT 
   BiOCH IIB Depesza ruchowa MVT // ZASTĘPSTWO
7. WLSO IIIA LDM
   BiOCH  IIB Depesza załadunkowa LDM // ZASTĘPSTWO
8. BiOCH IIIA METAR

18.12.2020r. (piątek)

mgr Aneta Wysocka

6. KLASA III A. TEMAT: EL ESPACIO Y NAVEGACION AEREA. PRZESTRZEŃ I ŻEGLUGA POWIETRZNA.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB (lotnicy) Instrument scan – speaking and listening

mgr Krystyna Rok

IIA – ZAGROŻENIE POŻAROWE

mgr Ewa Drabek

IIA lot.słuzby T Scharakteryzować pojazd służby ratowniczo – gaśniczej.

17.12.2020r. (czwartek)

mgr Ewa Drabek

1h.OI F IIA T : Projekty zmian zapisów w dokumentacji operacyjnej portów lotniczych

2.3h IIIA Lot. słuzby T: Pojazdy i wyposażenie techniczne stosowane przez personel realizujący działania związane z ochroną portu lotniczego ze strony dzikiej zwierzyny .

6.7 h IIA dział. służb T: Arkusze egzaminacyjne AU.37

mgr Krystyna Rok

STAN POSIADANIA FIRMY

mgr Magdalena Janik

GODZ. PRZEDMIOT KLASA TEMAT
1. BiOCH IA Metody kontroli bezpieczeństwa.
2. BiOCH IA Bagaż bez opieki – schemat postępowania w sytuacji zagrożenia.
3. BiOCH IIB Procedura obsługi PAX.
4. WLSO IIA Depesza ruchowa MVT.
5. WLSO IIA MVT ćwiczenia.
6. WLSO IIIA Strefa bezpieczeństwa RWY.
7. WLSO IIIA Spotkanie z ekspertem ds. lotnictwa ( pilotem, mechanikiem lotniczym, inspektorem ULC ) 
8. WLSO IIIA Spotkanie cd. 

16.12.2020r. (środa)

mgr Aneta Wysocka

7.KLASA I A. TEMAT: LA ORGANIZACION INTERNA DEL AEROPUERTO. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA LOTNISKA.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA (lotnicy) Holding – speaking and listening

IA (lotnicy) Radio basics 2. Convetions – vocabulary

IIA (lotnicy) Instrument scan – speaking and listening.

mgr Krystyna Rok

IIIA – STRATEGIA MARKETINGOWA

mgr Ewa Drabek

5h OI F IIB Projekty zmian zapisów w dokumentacji operacyjnej portów lotniczych

6h Oi F IIIA Zasady współpracy służb operacyjnych w sytuacjach alarmowych.

7,8 h kl.IIIA Dział. służb T Arkusze egzaminacyjne AU.37

15.12.2020r. (wtorek)

mgr Aneta Wysocka

3.KLASA II A. TEMAT: LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL AEROPUERTO. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PORTU LOTNICZEGO.

mgr Krystyna Rok

II B – ZAGROŻENIE POŻAROWE

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA 4,4,6h Dział. słuzb T : Taktyka ratowania oraz wymagania w zakresie wyposażenia

Zwalczanie pożarów statków powietrznych.

Kl.IA 7h T: Rodzaje programów informatycznych wspomagających wykonywanie zadań operacyjnych.

14.12.2020r. (poniedziałek)

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA Dział.służb.4,5 h T : Taktyka ratowania oraz wymagania w zakresie wyposażenia

Zwalczanie pożarów statków powietrznych.

Oi F kl.IA 6hT Rodzaje dokumentów w terminalach pasażerskich

mgr Aneta Wysocka

3. KLASA II B. TEMAT: LAS KLASES DE CONVERSACION. ZAJĘCIA Z KONWERSACJI.

mgr Magdalena Janik

GODZ. PRZEDMIOT KLASA TEMAT      
1. WLSO IIA Samoloty pasażerskie na polskim niebie.
2. WLSO IIA Samoloty pasażerskie na polskim niebie.
3. WLSO IA Natura kontratakuje – oglądamy film dokumentalny.
4. BiOCH IIA Rodzaje informacji pasażerskiej.
5. BiOCH IIA Karty podkładowe.
6. WLSO IIIA Powtórzenie wiadomości – METAR.
7. WLSO IIIA Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej. (13:15 – 14:15)
  BiOCH IIB Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej. (13:15 – 14:15)
8. BiOCH IIIA LDM.

11.12.2020r. (piątek)

mgr Ewa Drabek

IIIA 1,2h lot. służby Pojazdy i wyposażenie techniczne wykorzystywane podczas działań operacyjnych służb utrzymania lotniska.(CD)

IVa dział.służb.4,5,6h Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.38

IIB Oi F 7hT: Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.37

mgr Aneta Wysocka

6. KLASA III A.TEMAT: LAS CONDICIONES METEOROLOGICOS EN EL AEROPUERTO. WARUNKI METEOROLOGICZNE NA LOTNISKU.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA Instrument scan – vocabulary.

IA I need a router – listening and speaking.

IIB Instrument scan – vocabulary.

IVA Ćwiczenia utrwalające, przygotowujące do egzaminu zawodowego.

mgr Krystyna Rok

IIA – OCHRONA ŚRODOWISKA PRACY

IIIA – MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

10.12.2020r. (czwartek)

mgr Ewa Drabek

IVA 1 h – dział. służb. Arkusze egzaminacyjne AU.38

IV a 3,4,5 h współ.służb. Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.38

IIA 6,7h dział. służb. Główne środki gasnicze

IIA 8h lot. Wyposażenie pojazdu operacyjnego stosowanego podczas działań operacyjnych przez LSRG

mgr Aneta Wysocka

8. KLASA II B. TEMAT: LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PORTU LOTNICZEGO.

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA Ćwiczenia utrwalające, przygotowujące do egzaminu zawodowego.

IIA Cell phones – vocabulary.

IA This is Norwick Approach- listening and speaking.

mgr Magdalena Janik

GODZ. PRZEDMIOT KLASA TEMAT
1. BiOCH IA Środki ochrony stosowane w portach lotniczych cd.
2. BiOCH IA Środki ochrony stosowane w portach lotniczych cd.
3. BiOCH IIB Procedura obsługi PAX.
4. WLSO IIA Przeszkody lotnicze.
5. WLSO IIA Przeszkody lotnicze – pracujemy na stronie.
6. WLSO IIIA Powtórzenie wiadomości – depesza PSM.
7. WLSO IIIA Powtórzenie wiadomości – METAR.
8. WLSO IIIA Powtórzenie wiadomości – METAR.

9.12.2020r. (środa)

mgr Ewa Drabek

IIA OiF 1h T:Zapisy w dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

IVa dział 5h. służb T: Dane operacyjne lotniska niezbędne do realizacji zadań słuzb ruchu lotniczego.: Służby sanitarne i medyczne

IIIA 6h Oi F T: Elementy konstrukcyjne statków powietrznych

IIIA 6,7h T dział.służb.T Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.37

mgr Aneta Wysocka

4.KLASA I A.TEMAT: LA SRGURIDAD EN EL AEROPUERTO. BEZPIECZEŃSTWO W PORCIE LOTNICZYM.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA Holiding procedure – vocabulary.

mgr Krystyna Rok

IIIA – ELEMENTY ZARZĄDZANIA

8.12.2020r. (wtorek)

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3,h – Współ. słuzb T: Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.38

IIA 4,5,6 h dział. slużb

T: Arkusze egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.37

IA -7hOiF T: Zasady obsługi urządzeń stosowanych w portach lotniczych

mgr Krystyna Rok

BHP II B – OCHRONA ŚRODOWISKA PRACY 

7.12.2020r. (poniedziałek)

mgr Ewa Drabek

1,2,3 h – dział.służb -T : Skutki przepływu informacji między lotniskowymi słuzbami operacyjnymi , a służbami ruchu lotniczego

IIIA 4,5h dział. służb.-T: Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.37

IA 6h Oi F T:Zasady obsługi urządzeń stosowanych w portach lotniczych

mgr inż Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Wymagania w zakresie środków łączności i alarmowania

IIb DSO, Temat: Wymagania w zakresie środków łączności i alarmowania

mgr Aneta Wysocka

8. KLASA II A.TEMAT: LOS EJERCICIOS DE TRADUCCION. ĆWICZENIA Z PRZEKŁADU.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB We have a problem with our subscription- listening and speaking

mgr Magdalena Janik

GODZ. PRZEDMIOT KLASA TEMAT
1. WLSO IIA Wzrokowe pomoce nawigacyjne.
2. WLSO IIA Kolory naziemnych świateł lotniczych.
3. WLSO IA Czynniki zdarzeń lotniczych.
4. BiOCH IIA Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej.
5. BiOCH IIA Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej.
6. WLSO IIIA Powtórzenie wiadomości – depesza ruchowa MVT.
7. WLSO IIIA Powtórzenie wiadomości – depesza handlowa LDM.
8. BiOCH IIIA Procedura obsługi PAX cd.

4.12.2020r. (piątek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące prognoz GAMET

Ia LSO, Temat: Pomiar współczynnika tarcia nawierzchni

Ia LSO, Temat: Nadzór nad wykonywaniem prac w p.r.n i środki bezpieczeństwa.

Ia DSO, Temat: Sprzęt lotniskowy: ciągniki lotnicze

Ia DSO, Temat: Sprzęt lotniskowy: ciągniki lotnicze.

mgr Ewa Drabek

IIIA 1,2h lot. służby Pojazdy i wyposażenie techniczne wykorzystywane podczas działań operacyjnych służb utrzymania lotniska.

IVa dział.służb.4,5,6h Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja A

IIB Oi F 7hT: rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych .

mgr Aneta Wysocka

6.KLASA III A.
TEMAT: CREAMOS DIALOGOS. TWORZYMY DIALOGI.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA Cruising – listening, speaking and writing

IA Network troubleshooting- vocabulary

IIB Cruising – listening, speaking and writing

IVA Ćwiczenia utrawlające, przygotowywujące do egzaminu zawodowego

mgr Krystyna Rok

II A – RYZYKO ZAWODOWE

IIIA SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI

3.12.2020r. (czwartek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące TREND

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące prognoz na start

mgr Ewa Drabek

IVA 1 h – dział. służb. Poprawa sprawdzianu – lotniskowe służby operacyjne

IV a 3,4,5 h współ.służb. Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.38

IIA 6,7h dział. służb. Odzież ochronna. Sprzęt ochronny dróg oddechowych

IIA 8h lot. służ. Rodzaje pojazdów stosowanych podczas działań operacyjnych przez służby handlingowe oraz ich wyposażenie.( cd)

mgr Aneta Wysocka

8.KLASA II B.
TEMAT: LOS EJERCICIOS. ĆWICZENIA

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA ICAO – projekt

IIA I’ve got a problem – listenig, speaking and writing

IA Good communicators make safe aviators- vocabulary

mgr Magdalena Janik

1. BiOCH IA Wykonywanie czynności związanych z przyjęciem informacji o zagrożeniu bombowym na lotnisku.
2. BiOCH IA Środki ochrony stosowane w portach lotniczych – fizyczne, techniczne, osobowe – wstęp.
3. BiOCH IIB Procedura obsługi PAX.
4. WLSO IIA Oznaczenia poziome w polu ruchu naziemnego.
5. WLSO IIA Oznaczenia pionowe w polu ruchu naziemnego.
6. WLSO IIIA Załącznik 14.
7. WLSO IIIA Wzrokowe pomoce nawigacyjne.
8. WLSO IIIA Kolory naziemnych świateł lotniczych.

2.12.2020r. (środa)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Środki łączności i alarmowania.

mgr Ewa Drabek

IIA OiF 1h T:Rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

IVa dział 5h. służb T: Komunikaty dotyczące istotnych zmian w działaniach operacyjnych w polu manewrowym lotniska

IIIA 6h Oi F T: Typy i rodzaje statków powietrznych.

IIIA 6,7h T dział.służb.T: Służby sanitarne i medyczne

Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.37

mgr Aneta Wysocka

KLASA I A.
TEMAT: EL TRABAJO DE PROYECTO. LA TRADUCCION. PRACA PROJEKTOWA.
PRZEKŁAD.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA Test

mgr Krystyna Rok

IIIA – PRAWO AUTORSKIE 

1.12.2020r. (wtorek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb LSO, Temat: Symulacja wypadku lotniczego w porcie lotn. Oglądamy film

IIb LSO, Temat: Symulacja wypadku lotniczego w porcie lotn. Oglądamy film

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3,h – Współ. słuzb T: Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.38

IIA 4,5,6 h dział. slużb

T: Służby sanitarne i medyczne

IA -7hOiF T: Znaki i piktogramy stosowane na lotnisku

mgr Krystyna Rok

IIB – BHP – RYZYKO ZAWODOWE 

30.11.2020r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Infrastruktura lotniska wpływająca na służby r-g

IIb DSO, Temat: Infrastruktura lotniska wpływająca na służby r-g

mgr Ewa Drabek

1,2,3 h – dział.służb -T : Komunikaty dotyczące istotnych zmian w działaniach operacyjnych w polu manewrowym lotniska

IIIA 4,5h dział. służb.-T: Słuzby sanitarne i medyczne Sprzęt ochrony dróg oddechowych

IA 6h Oi F T:Zasady posługiwania się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej .

mgr Aneta Wysocka

KLASA II A.
TEMAT: LA TRADUCCION DE LOS TEXTOS ESPECIALIZADOS. PRZEKŁAD TEKSTÓW
SPECJALISTYCZNYCH.

mgr Magdalena Janik

1. WLSO IIA Strefa bezpieczeństwa przy pracujących silnikach.
2. WLSO IIA Kod referencyjny lotniska.
3. WLSO IA Służba meteorologiczna.
4. BiOCH IIA Lotnisko – pożar paliwa (serial).
5. BiOCH IIA Lotnisko – rejs HEAD (serial).
6. WLSO IIIA Przeszkody lotnicze.
7. WLSO IIIA Kod referencyjny lotniska.
8. BiOCH IIIA Procedura obsługi PAX.

27.11.2020r. (piątek)

mgr Aneta Wysocka

KLASA III A. TEMAT: LOS SISTEMAS Y DEPOSITIVOS EN AVION. SYSTEMY I URZĄDZENIA W
SAMOLOCIE.

mgr Ewa Drabek

IIIA 1,2h lot. służby Pojazdy i wyposażenie techniczne wykorzystywane podczas działań operacyjnych służb utrzymania lotniska

IVa dział.służb.4,5,6h Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.38

IIB OiF 7h Rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych .

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące TREND

Ia LSO, Temat: Jak wygląda praca na lotnisku? Operacja: LOT (1)

Ia LSO, Temat: Jak wygląda praca na lotnisku? Operacja: LOT (2)

Ia DSO, Temat: Sprzęt lotniskowy: autobusy peronowe

Ia DSO, Temat: Sprzęt lotniskowy: autobusy peronowe

mgr Krystyna Rok

IIIA -Dz. Gosp. – REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

8. IIA – BHP – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA Cruising procedures– vocabulary.

IA My computer system needs an upgrade – speaking, listening and writing.

IIB Cruising procedures– vocabulary.

IVA Dokumenty aplikacyjne.

26.11.2020r. (czwartek)

mgr Aneta Wysocka

KLASA II B. TEMAT: LA TRADUCCION DE LOS TEXTOS ESPECIALIZADOS. PRZEKŁAD TEKSTÓW
SPECJALISTYCZNYCH.

mgr Magdalena Janik

1. BiOCH IA Instrukcja przepustkowa.
2. BiOCH IA Quiz online.
3. BiOCH IIB Firmy handlingowe, quiz online.
4. WLSO IIA Procedury Ograniczonej Widzialności LVP cd.
5. WLSO IIA Procedury Ograniczonej Widzialności LVP cd.
6. WLSO IIIA Oznaczenia poziome w polu ruchu naziemnego.
7. WLSO IIIA Oznaczenia pionowe w polu ruchu naziemnego.
8. WLSO IIIA Strefa bezpieczeństwa przy pracujących silnikach.

mgr Ewa Drabek

IVA 1 h – dział. służb. Poprawa sprawdzianu – lotniskowe słuzby operacyjne

IV a 3,4,5 h współ.służb. Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.38

IIA 6,7h dział. służb. Odzież ochronna

IIA 8h lot. służ. Rodzaje pojazdów stosowanych podczas działań operacyjnych przez służby handlingowe oraz ich wyposażenie.( cd)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące TAF

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące TREND

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA Dokumenty aplikacyjne.

IIA MP3 Players- vocabulary.

IA What can I tell you about it?- ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

25.11.2020r. (środa)

mgr Aneta Wysocka

KLASA I A. TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

mgr Ewa Drabek

IIA OiF 1h T:Rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

IVa dział 5h. służb T: Czynności związane z koordynacją działań operacyjnych poszczególnych słuzb

IIIA 6h Oi F T: Klasyfikacja statków powietrznych.

IIIA 6,7h T : Odzież ochronna

Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.37

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Liczba pojazdów ratowniczo-gaśniczych

mgr Krystyna Rok

3. IIIA – DOKUMENTACJA PRACOWNICZA I WYNAGRODZENIA

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA Powtórzenie wiadomości.

24.11.2020r. (wtorek)

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3,h – Współ. słuzb T: Arkusze egzaminacyjne . Kwalifikacja AU.38

IIA 4,5,6 h dział. slużb T: Środki łączności i alarmowania.

Wymagania dla lotniskowych pojazdów ratowniczo- gaśniczych

IA -7hOiF T: Sprawdzian wiadomości -transport ładunków i towarów.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb LSO, Temat: Bezpieczeństwo w czasie imprez lotniczych

IIb LSO, Temat: Bezpieczeństwo w czasie imprez lotniczych

mgr Krystyna Rok

6. II B  -BHP – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ 

23.11.2020r. (poniedziałek)

mgr Aneta Wysocka

KLASA II A. TEMAT: PRUEBA DE CONTROL. TEST KONTROLNY.

mgr Magdalena Janik

1. WLSO IIA Quiz online.
2. WLSO IIA Runway Incrusion.
3. WLSO IA Służba alarmowa.
4. BiOCH IIA Procedura obsługi PAX cd.
5. BiOCH IIA Procedura obsługi PAX cd.
6. WLSO IIIA Procedury Ograniczonej Widzialności LVP.
7. WLSO IIIA Runway Incrusion.
8. BiOCH IIIA Firma handlingowa, Quiz online.

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3 h – dział.służb -T : Instrukcja i procedury obowiązujące w porcie lotniczym dotyczące działan operacyjnych

IIIA 4,5h dział. służb.-T: Środki łączności i alarmowania.

Wymagania dla lotniskowych pojazdów ratowniczo- gaśniczych

IA 6h Oi F T: Rodzaje środków łączności .

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Poziom ochrony r-g

IIb DSO, Temat: Poziom ochrony r-g

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB What’s your account number- speaking, listening and writing.

20.11.2020r. (piątek)

mgr Ewa Drabek

IIIA 1,2h lot. służby Wyposażenie pojazdu ratowniczo – gaśniczego lotniskowej służby ratowniczo – gaśniczej oraz jego parametry ( cd)

IVa dział.służb.4,5,6h  Arkusze egzaminacyjne  . Kwalifikacja AU.38

IIB OiF 7h Rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych .

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące TAF

Ia LSO, Temat: Kontrola pomocy wzrokowych z powietrza

Ia LSO, Temat: Niekorzystne warunki meteorologiczne.

Ia DSO, Temat: Sprzęt lotniskowy: agregaty lotniskowe

Ia DSO, Temat: Sprzęt lotniskowy: agregaty lotniskowe

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 1 – IIIA – ZATRUDNIENIE NIEPRACOWNICZE 

LEKCJA 8 – II A – BHP – OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI  WYNIKAJĄCYMI  Z WYKONYWANIA ZADAŃ ZAWODOWYCH

mgr Aneta Wysocka

KLASA III A. TEMAT: LOS SISTEMAS Y DEPOSITIVOS EN AVION. SYSTEMY I URZĄDZENIA W
SAMOLOCIE.

mgr Magdalena Zagrobelna

II A Control systems – speaking, listening and writing

I A Peripherals – vocabulary

II B Control systems – speaking, listening and writing

IV A Dokumenty aplikacyjne – writing

19.11.2020r. (czwartek)

mgr Ewa Drabek

IVA 1 h – dział. służb. Sprawdzian wiadomości – lotniskowe słuzby operacyjne

IVa 3,4,5 h współ.służb. Arkusze egzaminacyjne  . Kwalifikacja AU.38

IIA 6,7h dział. służb. Czas reakcji. Instrukcja lotniskowa wpływająca na służby ratowniczo – gaśnicze

IIA 8h lot. służ. Rodzaje pojazdów stosowanych podczas działań operacyjnych przez służby handlingowe oraz ich wyposażenie.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Prognozy obszarowe dla lotów na małych wysokościach

IIb WSO, Temat: Kryteria dotyczące TAF

mgr Aneta Wysocka

KLASA II B. TEMAT: PRUEBA DE CONTROL. TEST KONTROLNY.

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA Test

II A May I recommend the Super Shot 350? – speaking, listening and writing

I A Radio equipment -vocabulary

18.11.2020r. (środa)

mgr Ewa Drabek

IA OiF 1h T:Rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

IVa dział 5h. służb T: Działania dotyczące współpracy ze służbami operacyjnymi

IIIA 6h Oi F T: Klasyfikacja statków powietrznych.

IIIA 6,7h T : Czas reakcji

. Instrukcja lotniskowa wpływająca na służby ratowniczo – gaśnicze

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Obszar krytyczny do obliczania ilości wody.

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 3 -IIIA – DZ. GOSP – ELEMENTY PRAWA PRACY 

mgr Aneta Wysocka

KLASA I A. TEMAT: CEAMOS DIALOGOS. TWORZYMY DIALOGI

mgr Magdalena Zagrobelna

III A Broadcasts – speaking, listening and writing

17.11.2020r. (wtorek)

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3,h – Współ. słuzb T: Arkusze egzaminacyjne  . Kwalifikacja AU.38

IIA 4,5,6 h dział. slużb

T: Kategorie lotniska w zakresie służb ratowniczo – gaśniczych.

Rodzaje i ilość środków ratowniczo – gaśniczych.

Przechowywanie środków ratowniczo – gaśniczych.

IA -7h OiF T: Rodzaje środków łączności .

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb LSO, Temat: Upadek lodu ze statku powietrznego

IIb LSO, Temat: Upadek przedmiotów z lecącego statku powietrznego

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 6 – II B – BHP – OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI  WYNIKAJĄCYMI  Z WYKONYWANIA ZADAŃ ZAWODOWYCH

 

16.11.2020r. (poniedziałek)

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3 h – dział.służb -T : Działania dotyczące współpracy ze służbami operacyjnymi

IIIA 4,5h dział. służb.-T: Kategorie lotniska w zakresie służb ratowniczo – gaśniczych.

Rodzaje i ilość środków ratowniczo – gaśniczych.

Przechowywanie środków ratowniczo – gaśniczych.

IA 6h Oi F T: Rodzaje środków łączności .

mgr Magdalena Janik

IIA – Instrukcja tankowania SP.
IIA – Instrukcja tankowania SP cd.
IA – Test online.
IIA – Procedura odprawy PAX.
IIA – Procedura odprawy PAX cd.
IIIA – FOD – rodzaje, powiadamianie, usuwanie.
IIIA – Test online.
IIIA – Procedura ERG 1.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO (2h), Temat: Rodzaje i ilość środków r-g

mgr Aneta Wysocka

KLASA II A. TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B Safe Online Bank Services – vocabulary

13.11.2020r. (piątek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Prognozy do startu

Ia LSO, Temat: Kontrola świetlnego systemu podejścia i wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia.

Ia LSO, Temat: Kontrola świetlnego systemu podejścia i wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia.

Ia DSO, Temat: Podstawy geografii dla lotnictwa

Ia DSO, Temat: Podstawy geografii dla lotnictwa

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (lotnicy) Which system is right for your fleet? -Słownictwo

IA (informatycy) Sprawdzian

IIB (lotnicy) Which system is right for your fleet? -Słownictwo

IVA Powtórzenie wiadomości

mgr Ewa Drabek

IIIA 1h lot. służby Wyposażenie pojazdu ratowniczo – gaśniczego lotniskowej służby ratowniczo – gaśniczej oraz jego parametry

IVa    dział.służb.4,5,6h  Działania dotyczące współpracy ze służbami operacyjnymi.

IIB OiF 7h Rodzaje dokumentacji operacyjnej portów lotniczych .

mgr Aneta Wysocka

 1. KLASA III A TEMAT: LA HISTORIA DE AVIACION. HISTORIA LOTNICTWA.

12.11.2020r. (czwartek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Prognozy dla lotniska

IIb WSO, Temat: Prognozy do lądowania

mgr Magdalena Janik

 1. IA – Temat: Terroryzm lotniczy cd.
 2. IA – Temat: Terroryzm lotniczy cd.
 3. IIB – Temat: Rodzaje dokumentów wymaganych w portach lotniczych – pracujemy na stronie.
 4. IIA – Powtórzenie wiadomości.
 5. IIA – Powtórzenie wiadomości.
 6. IIIA – AIP Polska.
 7. IIIA – AIP Polska – pracujemy na stronie. 
 8. IIIA – Instrukcja tankowania statków powietrznych. 

mgr Magdalena Zagrobelna

IV Rejected landing – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu

IIA (informatycy)Peripherals- słownictwo

IA (lotnicy) Sprawdzian

mgr Ewa Drabek

IVA 1 h – dział. służb. Zagrożenie w polu manewrowym lotniska i powiadomienie o nich odpowiednich służb.                     

IV a 3,4,5 h współ.służb. Arkusze egzaminacyjne  . Kwalifikacja AU.38                       

IIA 6,7h dział. służb. Rodzaje środków gaśniczych.Przechowywanie środków gasniczych.                 

IIA 8h lot. słuz. Wyposażenie techniczne stosowane podczas działań ratunkowych realizowane przez służby ratowniczo – gaśnicze.

mgr Aneta Wysocka

 1. KLASA II B. TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

10.11.2020r. (wtorek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb LSO, Temat: Ochrona

IIb LSO, Temat: Kontrola ruchu pojazdów na polu manewrowym i płytach postojowych

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3,h – Współ. słuzb T: Arkusze egzaminacyjne  . Kwalifikacja AU.38                           

IIA 4,5,6 h dział. slużb  T:   Cele służb ratowniczo- gaśniczej . Sygnały dla poszukiwania i ratownictwa Kategorie lotnictwa w zakresie służby ratowniczo – gaśniczej.

IA -7hOiF T: Oznaczenia stosowane do identyfikacji towarów i ładunków w transporcie lotniczym.

9.11.2020r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Cel służby ratowniczo-gaśniczej

IIb DSO, Temat: Kategoria lotniska w zakresie r-g

mgr Magdalena Janik

 1. IIA – Temat: Koordynator Ruchu Naziemnego – zadania.
 2. IIA – Temat: Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego – zadania.
 3. IA – Temat: Pojęcia i definicje – żegluga powietrzna.
 4. IIA – Temat: Infrastruktura portu lotniczego – definicje.
 5. IIA – Temat: Krzyżówki – ćwiczymy pojęcia i skróty.
 6. IIIA – Temat: Instrukcja Operacyjna Portu Lotniczego KTW.
 7. IIIA – Temat: INOP – analiza zapisów dokumentu.
 8. IIIA – Temat: Ochrona statków powietrznych na płycie postojowej.

mgr Ewa Drabek

IVA 1,2,3 h – dział.służb -T Zagrożenie w polu manewrowym lotniska i powiadomienie o nich odpowiednich służb.                 

 IIIA 4,5h dział. służb.-T: Cele służb ratowniczo- gaśniczej. Sygnały dla poszukiwania i ratownictwa  Kategorie lotnictwa w zakresie służby ratowniczo – gaśniczej.

IA 6h Oi F T: Oznaczenia stosowane do identyfikacji towarów i ładunków w transporcie lotniczym

mgr Aneta Wysocka

KLASA II A. TEMAT: CREAMOS DIALOGOS. TWORZYMY DIALOGI.

6.11.2020r. (piątek)

mgr Ewa Drabek

kl. IIIA 1, 2 h Lot. służby
Temat: Pojazdy i wyposażenie techniczne  służby ratowniczo- gaśniczej.
kl. IVA  4, 5, 6 h Dział. służb
Temat: Zagrożenie w polu manewrowym lotniska i powiadomienie o nich odpowiednie służby
kl. II B 7 h O i F
Temat: Rodzaje  dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 8 – IIA BHP – ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Kryteria i wymiana komunikatów z powietrza

Ia LSO, Temat: Kontrola naziemnych pomocy wzrokowych

Ia LSO, Temat: Częstotliwość przeprowadzania kontroli

Ia DSO, Temat: Systemy świateł podejścia

Ia DSO, Temat: Systemy świetlne ścieżki zniżania

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA Sprawdzian wiadomości

IA Powtórzenie wiadomości (units 1-3)

IIB Sprawdzian wiadomości

IVA Rejected landings – słownictwo

05.11.2020 r. (czwartek)

mgr Ewa Drabek

klasa IV A – Dział. służb – 1h
T: Rozpoznawanie sytuacji ruchowej  w polu manewrowym lotniska
klasa IV A – Dział. służb – 3, 4, 5 h
T: Współpraca służb. – Arkusze egzaminacyjne. AU.38
klasa II A – Dział. służb – 6, 7 h
T: Plan działania w sytuacjach zagrożenia w porcie lotniczym.
klasa IIA – Lot. służb. – 8 h
T: Wyposażenie techniczne stosowane podczas działań ratunkowych realizowanych przez służbę ratowniczo – gaśniczą.

mgr Magdalena Janik

 1. Klasa IA: Terroryzm lotniczy – wstęp, zagadnienia.
 2. Klasa IA: Terroryzm lotniczy – studium przypadków.
 3. Klasa IIB: Ochrona statków powietrznych na płycie postojowej.
 4. Klasa IIA: AIP Polska cd.
 5. Klasa IIA: Procedura ERG 1.
 6. Klasa IIIA: Służby operacyjne lotniska na przykładzie MPL Katowice-Pyrzowice.
 7. Klasa IIIA: Dyżurny operacyjny portu lotniczego – zadania.
 8. Klasa IIIA: Koordynator ruchu naziemnego – zadania.

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Wyposażenie meteorologiczne

IIb WSO, Temat: Komunikaty z powietrza

04.11.2020 r. (środa)

mgr Ewa Drabek

klasa II A – 1 h – O i F
T: Metody oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych.
klasa IV A – 5 h Działania służb 
T: Zasady współpracy lotniskowych służb operacyjnych ze służbami ruchu lotniczego
klasa III A 6h O i F
T: Elementy konstrukcyjne statków powietrznych.
klasa III A – Działania służb
T: Organizacja ratownictwa

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Cel służby ratowniczo-gaśniczej

03.11.2020 r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 6 – II B BHP – ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY W POZYCJI SIEDZĄCEJ

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb LSO, Temat: Plan działań interwencyjnych w porcie lotniczym

IIb LSO, Temat: Plan działań interwencyjnych w porcie lotniczym

mgr Ewa Drabek

kl. IV A Współpraca lot. służb – 1, 2, 3 h
T: Przygotowanie informacji dotyczącej sytuacji operacyjnej na lotnisku .
kl. III A Dział. służb – 4, 5, 6 h
T: Organizacja ratownictwa
kl. I A O i F – 7h
T: Oznaczenia stosowane do identyfikacji towarów i ładunków w transporcie lotniczym

02.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Ewa Drabek

kl. IV A Działania służb operacyjnych – 1, 2, 3 h
Zasady współpracy lotniskowych służb operacyjnych ze służbami ruchu lotniczego
kl. III A Działania służb operacyjnych – 4, 5 h
Wymagania dotyczące danych o terenie i przeszkodach.
kl. I A Organizacja i funkcjonowanie w portach i terminalach – 6 h
T: Właściwości  towarów i ładunków.

mgr Magdalena Janik

 1. IIA – Temat: AIP Polska
 2. IIA – Temat: Służby operacyjne lotniska na przykładzie MPL Katowice-Pyrzowice
 3. IA – Temat: Służba Informacji Powietrznej
 4. IIA – Temat: Ochrona SP na płycie postojowej
 5. IIA – Temat: Rodzaje dokumentów wymaganych w terminalach pasażerskich
 6. IIIA – Temat: Omówienie praktyk zawodowych – analiza zadań
 7. IIIA – Temat: Krzyżówka – ćwiczenia i definicje
 8. IIIA – Temat: Bagaż bez opieki, schemat postępowania w sytuacji zagrożenia

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb DSO, Temat: Metody prowadzania działań poszukiwawczych

IIb DSO, Temat: Metody prowadzania działań poszukiwawczych

30.10.2020 r. (piątek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Wyposażenie meteorologiczne

Ia LSO, Temat: Inspekcje nawierzchni sztucznych i darniowych.

Ia LSO, Temat: Przeszkody lotnicze

Ia DSO, Temat: Znaki pionowe

Ia DSO, Temat: Znaki pionowe

mgr Krystyna Rok – BHP

LEKCJA 7 – IIA – ERGONOMIA W PRACY

mgr Ewa Drabek

klasa IV A – 4, 5, 6 h – Działania służb operacyjnych
T: Działania podejmowane w obszarze współpracy lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej
klasa II B 7 h – Organizacja i funkcjonowanie w portach lotniczych
T: Metody oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych.

29.10.2020 r. (czwartek)

mgr Ewa Drabek

klasa IV a Działania służb operacyjnych 1h lekcyjna
T: Arkusze egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.38
klasa IV a Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej. 3,4,5 h
T: Bieżące raporty oraz raporty z przebiegu służby – ćwiczenia
klasa IIA – Działania służb operacyjnych 6,7h
T: Sprzęt lotniskowy
klasa IIA – lotniskowe służby operacyjne 8h
T: Wyposażenie techniczne stosowane podczas działań operacyjnych przez koordynatora ruchu lotniczego naziemnego.
 

mgr Magdalena Janik

lekcja 1 – IA Temat: Strefa ogólnodostępna i zastrzeżona w porcie lotniczym.
lekcja 2 – IA Temat: Ochrona peryferyjna portu lotniczego.
lekcja 3 – IIB Temat: Zasada just culture w praktyce.
lekcja 4 – IIA Temat: Katowice Airport w czasie pandemii – oglądamy vloga.
lekcja 5 – IIA Temat: Jumbo Jet w KTW Airport – pole ruchu naziemnego. 

mgr inż. Joanna Wojdas

IIb WSO, Temat: Ćwiczenia z rozkodowania depesz

IIb WSO, Temat: Obserwacje ze statku powietrznego i meldunki z powietrza

28.10.2020 r. (środa)

mgr inż. Joanna Wojdas

Lekcja 3 – IIb Działania sł.op: Procedury ASAR

mgr Ewa Drabek

klasa III A – Organizacja i funkcjonowanie w portach lotniczych
Temat: Metody oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych .
klasa I A – Działania służb operacyjnych
Temat: Urządzenia i systemy satelitarne wspomagające służby żeglugi powietrznej.

mgr Krystyna Rok – BHP

LEKCJA 4 – IIB – ERGONOMIA W PRACY 

27.10.2020 r. (wtorek)

mgr Ewa Drabek

klasa IV A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych
Temat: Instrukcje stanowiskowe oraz dokumentacja operacyjna.
klasa II A – Działania służb operacyjnych
Temat: Zasady poruszania się osób i pojazdów w airside
klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie w portach i terminalach
Temat : Właściwości towarów i ładunków

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 4 IIb LSO: Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych

lekcja 5 IIb LSO: Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych

26.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 6 IIb Działania służb operacyjnych: Procedury prowadzenia działań ratowniczych

lekcja 7 IIb Działania służb operacyjnych: Procedury prowadzenia działań ratowniczych

mgr Magdalena Janik

 1. IIA: Instrukcja Operacyjna Portu Lotniczego KTW.
 2. IIA: INOP – analiza zapisów dokumentu.
 3. IA: Służba kontroli lotniska.
 4. IIA: Local Emergency Response Plan.
 5. IIA: LERAP – analiza zapisów dokumentu.

mgr Ewa Drabek

klasa IV A – Działania służb operacyjnych
Temat: Arkusze egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.38
klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie w portach i terminalach
Temat: Właściwości towarów i ładunków

23.10.2020 r. (piątek)

mgr Ewa Drabek

klasa II b Organizacja i funkcjonowanie w portach lotniczych

Temat: Źródła i rodzaje przepisów  polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego.

22.10.2020 r. (czwartek)

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 5 – WSO IIB: Depesza METAR i SPECI
lekcja 7 – WSO IIB: Depesza METAR i SPECI

mgr Ewa Drabek

klasa II A Działania służb operacyjnych
Temat: Zasady poruszania się osób i pojazdów w polu ruchu naziemnego
Klasa II A Lotniskowe służby operacyjne
Temat; Służba alarmowa

mgr Magdalena Janik

lekcja 3 / IIB: Bagaż bez opieki – schemat postępowania w sytuacji zagrożenia.
lekcja 4 / IIA: Znaki znaki rejestracyjne statków powietrznych.
lekcja 5 / IIA: Domowe artykuły i substancje jako przykład DGR – ćwiczenia z tabelą 2.3.A

21.10.2020 r. (środa)

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 3 – DSO IIb : System satelitarny Cospas-Sarsat

mgr Ewa Drabek

klasa IIA OiF
Temat: Źródła i przepisy polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego 

20.10.2020 r. (wtorek)

mgr Ewa Drabek

lekcje 4, 5 i 6 klasa II A – DSO
Temat: Zasady poruszania się pojazdów i osób w polu ruchu naziemnego.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 4 – LSO IIB – Wypadki i zdarzenia lotnicze
lekcja 5 – LSO IIB – Wypadki i zdarzenia lotnicze

19.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Janik

lekcja 1, Temat: Omówienie sprawdzianu.
lekcja 2, Temat: Czynniki zdarzeń lotniczych – techniczny, ludzki, środowiskowy.
lekcja 4, Temat: Zasada just culture w praktyce.
lekcja 5, Temat: Bagaż bez opieki – schemat postępowania w sytuacji zagrożenia.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 6 – IIB DSO – Służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR. Ośrodek ARCC.
lekcja 7 – IIB DSO – Obszar odpowiedzialności SRR.