Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Jagoda Sochacka, uczennica klasy IIb Technikum w zawodzie technik informatyk została radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego łączy różne środowiska młodzieżowe. Jego zadaniem jest upowszechnianie idei samorządności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, a także włączanie ludzi młodych w szeroko rozumiane życie publiczne regionu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Joanny Sochackiej oraz https://mlodzi.slaskie.pl/