Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Dnia 3 listopada 2016r. odbyła się w naszej szkole Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie. Uczniowie z klasy IIa i IIIc mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru zawierający pytania dotyczące rodziny i małżeństwa. 

Celem Olimpiady była refleksja nad wartościami i właściwymi wyborami  człowieka w życiu osobistym, zawodowym i społecznym. 

Do drugiego etapu Olimpiady zakwalifikował się zespół w składzie: Aleksandra Krupa i Jasmin Rauk z klasy IIIc.

Życzymy powodzenia!