Porozumienie o współpracy

Współczesna szkoła powinna elastycznie reagować na uruchamianie kierunków kształcenia, stosownie do potrzeb rynku pracy oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów.

01 września 2016r w Technikum im. M. Kopernika wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Porębie został uruchomiony nowy kierunek kształcenia:technik lotniskowych służb operacyjnych. W związku z tym 28 września 2016r. na tarasie widokowym Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice o godz. 14.30 po sesji plenarnej I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej: Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach i polityce transportowej” ( SMT3P – Safety management in technique, technology and transportpolicy) zostało podpisane Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej, przeprowadzania zajęć praktycznych i odbywania praktyk zawodowych w zawodach z branży lotniczej pomiędzy Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, Portem Lotniczym w Pyrzowicach, a Zespołem Szkół w Porębie.

Nauka nowego zawodu będzie połączona z praktyką. Kierunek ten gwarantuje zatrudnienie, ponieważ na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w tym zawodzie. Dzięki nowemu kierunkowi młodzi ludzie zostaną przygotowani do zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania wielu zawodów w branży lotniczej.

Współpraca szkoły z portem Lotniczym w Pyrzowicach umożliwi uczniom kształcącym się w tym zawodzie planować koordynację i przekazywać informacje kontrolerowi ruchu lotniczego. Technik lotniskowych służb operacyjnych zapewnia ciągłość informacji powietrznej, pełni nadzór nad bezpieczeństwem portu lotniczego oraz obsługę naziemną statków powietrznych na płycie lotnisk.

Celem Porozumienia jest objęcie przez Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej patronatu naukowego nad uczniami i nauczycielami Szkoły, a tym samym rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych i naukowych, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów Szkoły oraz prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży pomiędzy nauczycielami Szkoły, a pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uczelni.

Podpisując porozumienie mamy nadzieję nawiązać trwałą współpracę skutkującą wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

Galeria zdjęć