Pożegnanie maturzystów

29 kwietnia 2022r. odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022 przez uczniów klas programowo najwyższych, tj. klasę IIIC Liceum oraz klasę IVA Technikum.

W akademii uczestniczyli: Dyrekcja Szkoły, grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm Waldemar Andzel, Radny Powiatu Zawierciańskiego Bogusław Piotrowski oraz Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra.

W trakcie oficjalnej części uroczystości uczniom odchodzących klas wręczono świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Uhonorowano tych, którzy aktywnie brali udział w działaniach szkoły, konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

Żegnający życzyli młodzieży połamania piór na maturze oraz osiągania wysokich wyników.