Warsztaty w Krakowie

W dniu 14.03.2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Realizowane zajęcia dotyczyły badań DNA oraz przygotowywania próbek środowiskowych do analizy metali metodą spektroskopii atomowej. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Collegium Maius oraz Muzeum Anatomii. Pobyt w tak pięknym mieście jak Kraków zakończył się pobytem na Rynku Głównym.