Ogłoszenie!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzenie zdalnej nauki zaplanowane na 10 listopada 2020r. spotkania śródsemestralne oraz konsultacje z rodzicami zostają odwołane.

#STOPFEJKFRIENDS

Trwa kampania społeczna #STOPFEJKFRIENDS, upowszechniająca wiedzę na temat
szkodliwości palenia tytoniu i używania elektronicznych papierosów przez osoby poniżej 18
roku życia. 
Nasza szkoła przystąpiła do tej akcji #STOPFEJKFRIENDS. Celem tego przedsięwzięcia jest
popularyzacja wiedzy na temat szkodliwości palenia, konsekwencji zdrowotnych i
społecznych oraz kształtowanie postaw związanych z niepaleniem. Kampania realizowana
jest w ramach szeroko pojętej edukacji zdrowotnej. 
Została przeprowadzona lekcja na temat szkodliwości palenia. Uczniowie klasy 1a (Natalia
Skrzypczyk, Zuzanna Morel, Witold Sikora, Kacper Kamieńczyk, Jan Sikorski) opracowali
projekt spotu dla kampanii społecznej promującej modę na niepalenie.

Przystań w sieci

Uczniowie Zespołu Szkół w Porębie wezmą udział w projekcie edukacyjnym „Przystań w sieci”. Jest to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska.

Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Celem projektu jest:

  • Przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu.
  • Uświadomienie młodym ludziom, na jakie zagrożenia należy być przygotowanym podczas korzystania z internetu.
  • Wyposażenie nauczycieli w wiedzę umożliwiającą reakcję w sytuacji niepożądanych zdarzeń lub zachowań młodych ludzi w sieci.
  • Kształtowanie postawy krytycznego podejścia do informacji zamieszczonych w internecie.
  • Promowanie pozytywnych zachowań w sieci

Opiekun projektu: mgr inż. Joanna Wojdas

Muzeum Lotnictwa w Krakowie

15 listopada grupa uczniów Zespołu Szkół w Porębie z klas Ia, Ib, IIa, Id i Ic pojechała na wycieczkę do Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Pan przewodnik w sposób niezwykle przystępny przybliżył naszym uczniom historię polskiego lotnictwa.

Powstało ono w 1964 roku i znajduje się w miejscu dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. „Część obiektów dawnego lotniska jest obecnie używana przez Muzeum. Zajmuje ono ocalałe polskie obiekty lotniskowe, w skład których wchodzi duży hangar lotniczy i zaplecze garażowo-magazynowe, zbudowane na przełomie lat 20- i 30-tych oraz dwa małe budynki zbudowane przez Niemców w okresie ostatniej wojny. „

Muzeum posiada w swoich zbiorach statki powietrzne powstałe od 1909 roku, z okresu I i II wojny światowej czy statki powietrzne używane przez Wojsko Polskie.

» Read more

Twoje Dane – Twoja Sprawa

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Zespołu Szkół w Porębie wezmą udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli””.

Program jest skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli – jest systemowym projektem realizowanym na skalę ogólnopolską. Jednym z bardzo ważnych priorytetów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest edukacja. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) organ nadzorczy ma za zadanie upowszechniać w społeczeństwie wiedzę o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych w tym zakresie do dzieci. Program „Twoje dane – Twoja sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych wydarzeń tematycznych, przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Szczegółowe informacje o programie https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts lub u Koordynatora Projektu, mgr inż. Joanny Wojdas

IX Festiwal Regionów

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości dnia 10 listopada 2017r. odbył się w naszej  szkole IX Festiwal Regionów. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Marta Bajor przedstawiła rys historyczny odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Każda klasa, po wcześniejszym wylosowaniu rejonu etnograficznego Polski, przygotowała regionalne potrawy, zaprezentowała pieśń patriotyczną i zapoznała uczestników festiwalu z historią regionu.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i niebiańską ucztę.

» Read more

Akcja „Podaruj szpitalowi książkę”

Dnia 13 listopada 2017r. uczniowie naszej szkoły w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przekazali do Szpitala Powiatowego w Zawierciu książki podarowane Bibliotece Szkolnej przez społeczność lokalną. 

W ramach akcji „Podaruj szpitalowi książkę” udało nam się zebrać 93 pozycje książkowe. 

Opiekun: mgr Beata Kita

» Read more

Akcja GÓRA GROSZA

Biblioteka Szkolna ogłasza akcję „Góra Grosza”, której celem jest zebranie drobnych monet dla dzieci wychowujących się poza swoją rodziną – w domach dziecka i rodzinach zastępczych. 

Jeśli jesteś człowiekiem wrażliwym na krzywdę bliźniego, wspomóż potrzebujących, aby zagościła w ich sercach radość. 

Monety można przynosić do Biblioteki Szkolnej do 22 grudnia 2017r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w tej akcji.

opiekun: mgr Beata Kita

 

1 2 3 13