Dzień Edukacji Narodowej 2021

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony 14 października, to polskie święto państwowe, oświaty i szkolnictwa wyższego. Jest upamiętnieniem rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku.

Z tej okazji w dniu 15 października 2021 roku odbyła się uroczysta akademia.
Nagrody Dyrektora szkoły otrzymali: mgr inż Elżbieta Pustułka, mgr Beata Kita, mgr Joanna Łapaj, mgr Krystyna Rok, mgr Magdalena Zagrobelna , pan Witold Karcz, pani Lidia Poźniak oraz pani Ewa Spyra. Mgr Anna Grochowska została uhonorowana nagrodą Starosty Powiatu Zawierciańskiego.
Docenieni zostali również uczniowie: Kamil Janikowski (klasa IIIa Technikum), Magdalena Kalińska (klasa IIa Technikum), Julia Smoleń (klasa IIIc Liceum) i Marta Frączek (klasa IIId Liceum) otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły Samorząd Uczniowski złożył życzenia i wręczył kwiaty. Akademię przygotowała mgr Beata Kita

» Read more

Mamy akredytację!

erasmus plus logo

Zespół Szkół w Porębie uzyskał akredytację w programie Erasmus+ na lata 2021-2027. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus,

Dzięki temu szkoła będzie mogła realizować praktyki zagraniczne przez najbliższe 6 lat.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 baner

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie. Jednak już od lat DBI angażuje państwa z całego świata.  

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada we wtorek – 9 lutegoale obchody będą trwały przez cały luty i marzec.W okolicznościach zdalnego nauczania dzień ten jest niesłychanie ważny i jest okazją do podjęcia rozmów, jak bezpiecznie korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest Internet. 

Uczniowie w ramach DBI będą brali udział w projekcie „Przystań w sieci”. Nauczyciele również biorą udział w konferencjach, np. z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu czy o zdrowiu psychicznym polskich nastolatków w czasie nauki zdalnej.

Zapraszamy młodzież, nauczycieli i rodziców do udziału w akcji i zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych: https://www.saferinternet.pl/dbi/pakiety-edukacyjne.html oraz http://akademia.nask.pl/. Można tam znaleźć kursy e-learningowe, porady, quizy oraz artykuły o bezpiecznym surfowaniu w sieci. 

E.Pustułka, J.Wojdas

Jurajscy zawodowcy

Celem projektu jest wzrost kompetencji młodych ludzi poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach i szkoleniach zawodowych, szkoleniach podnoszących kompetencje kluczowe, a także poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu i zakup pomocy dydaktycznych dla szkół zawodowych. 

W ramach projektu:

-uczniowie Zespołu Szkół w Porębie wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach i szkoleniach zawodowych, szkoleniach podnoszących kompetencje oraz stażach. 

– zostaną zrealizowane studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego.

– pracownie praktycznej nauki zawodu doposażone zostaną w sprzęt i infrastrukturę podnoszącą jakość kształcenia. 

Projekt „Jurajscy Zawodowcy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Rekrutacja do projektu będzie trwała w Zespole Szkół w Porębie od 23.11.2020 r. do 04.12.2020 r.
  • Projekt skierowany jest do uczniów Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie
  • Kwestionariusze do rekrutacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://www.jurajscyzawodowcy.pl

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu z ramienia szkoły mgr inż. Anna Szlachta

Ogłoszenie!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzenie zdalnej nauki zaplanowane na 10 listopada 2020r. spotkania śródsemestralne oraz konsultacje z rodzicami zostają odwołane.

#STOPFEJKFRIENDS

Trwa kampania społeczna #STOPFEJKFRIENDS, upowszechniająca wiedzę na temat
szkodliwości palenia tytoniu i używania elektronicznych papierosów przez osoby poniżej 18
roku życia. 
Nasza szkoła przystąpiła do tej akcji #STOPFEJKFRIENDS. Celem tego przedsięwzięcia jest
popularyzacja wiedzy na temat szkodliwości palenia, konsekwencji zdrowotnych i
społecznych oraz kształtowanie postaw związanych z niepaleniem. Kampania realizowana
jest w ramach szeroko pojętej edukacji zdrowotnej. 
Została przeprowadzona lekcja na temat szkodliwości palenia. Uczniowie klasy 1a (Natalia
Skrzypczyk, Zuzanna Morel, Witold Sikora, Kacper Kamieńczyk, Jan Sikorski) opracowali
projekt spotu dla kampanii społecznej promującej modę na niepalenie.

Przystań w sieci

Uczniowie Zespołu Szkół w Porębie wezmą udział w projekcie edukacyjnym „Przystań w sieci”. Jest to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska.

Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Celem projektu jest:

  • Przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu.
  • Uświadomienie młodym ludziom, na jakie zagrożenia należy być przygotowanym podczas korzystania z internetu.
  • Wyposażenie nauczycieli w wiedzę umożliwiającą reakcję w sytuacji niepożądanych zdarzeń lub zachowań młodych ludzi w sieci.
  • Kształtowanie postawy krytycznego podejścia do informacji zamieszczonych w internecie.
  • Promowanie pozytywnych zachowań w sieci

Opiekun projektu: mgr inż. Joanna Wojdas

1 2 3 14