Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w 2022 r. – informacja dla zdających

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – w sierpniu 2022 r. –  będzie przeprowadzony w szkołach, w których Państwo przystępowali do egzaminu w terminie głównym – w maju 2022 r..

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących podczas egzaminu w terminie głównym, tj. dostosowanie form i warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.

Część pisemna egzaminu odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

9 września 2022 r. w godz. 8:00 – 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach 9 września 2022 r. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny – nie jest liczony jako kolejne podejście do egzaminu z danego przedmiotu.