Odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Świadectwa, certyfikaty i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 8 września 2022 r. od godziny 10.00.