Odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 1 września 2020 r. (wtorek) od godziny 11.00.