Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 29 maja 2023 r. od godziny 10.00.