Ogłoszenie – KKZ

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacja: SPL.01 Obsługa magazynu

Zjazd

23.09.2023r.

godz. 8.00, sala nr 4

Zespół Szkół w Porębie

 

Harmonogram zjazdów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynu

23. 09.2023 r. – 24.09.2023 r.

07.10.2023 r. – 08.10.2023 r.

21.10.2023 r. – 22.10.2023 r.

04.11.2023 r. – 05.11.2023 r.

18.11.2023 r. – 19.11.2023 r.

02.12.2023 r. – 03.12.2023 r.

16.12.2023 r. – 17.12.2023 r.

13.01.2024 r. – 14.01.2024 r.

20.01.2024 r. – 21.01.2024 r.

27.01.2024 r. – 28.01.2024 r.

10.02.2024 r. – 11.02.2024 r.

24.02.2024 r. – 25.02.2024 r.

09.03.2024 r. – 10.03.2024 r.

23.03.2024 r. – 24.03.2024 r.

13.04.2024 r. – 14.04.2024 r.

20.04.2024 r. – 21.04.2024 r.

27.04.2024 r. – 28.04.2024 r.

11.05.2024 r. – 12.05.2024 r.

25.05.2024 r. – 26.05.2024 r.

08.06.2024 r. – 09.06.2024 r.

22.06.2024 r. – 23.06.2024 r.

29.06.2024 r. – 30.06.2024 r.