Wręczenie certyfikatów potwierdzających odbycie przez uczniów z sekcji mundurowej zajęć przygotowujących do pracy w Policji

Dnia 06 czerwca 2018r. w Zespole Szkół w Porębie odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających odbycie przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika z sekcji mundurowej zajęć przygotowujących do pracy w Policji.

Celem zajęć było wyposażenie kandydatów do pracy w Policji w wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć jak najwyższą liczbę punktów podczas egzaminów rekrutacyjnych. Zajęcia obejmowały przygotowanie kandydatów do testów psychologicznych, do testów z wiedzy ogólnej, a także sztukę autoprezentacji. Duży nacisk został położony na przygotowania kandydatów do testów sprawnościowych. Prowadzący zwrócili uwagę na kluczowe sprawy, niezbędne do pozytywnego zdania egzaminów wstępnych, wskazywali na najczęstsze błędy popełniane podczas testów teoretycznych i sprawnościowych. Uczestnicy zajęć otrzymali zestaw wskazówek i rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, odpowiadających na pytanie, co powinni zrobić aby szybko poprawić swoją kondycję fizyczną i osiągnąć jak najlepszy wynik. Zajęcia teoretyczne z wiedzy ogólnej pozwoliły poznać historię, strukturę organizacyjną, uprawnienia, przebieg służby i inne ważne zagadnienia, a także wiedzę na temat wybranych zagadnień potrzebną do zaliczenia testu. Zajęcia miały na celu pogłębić motywację do podjęcia pracy  w Policji i nauczyć odpowiedniego podejścia do zagrożeń wynikających ze służby.

Certyfikaty wręczali Podinspektor Andrzej Sira – Ekspert Wydziału Doboru i szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z Kierownikiem Posterunku Policji w Porębie Tomaszem Kitą.

Uczniowie, którzy zdobyli ten zaszczytny dokument to: Bogacka Oliwia, Cichoń Bartosz, Drabek Daniel, Fedak Michał Haładus Sandra, Korczyna Paulina, Król Michał, Krzemień Wiktoria, Machura Wiktoria, Madej Jakub, Małota Konrad, Możejko Szymon, Papoń Dagmara, Psonka Daria, Skiba Patryk, Surma Weronika, Szulc Jakub, Śpiołek Hubert, Tomala Adrian, Widera Patryk, Wilk Paweł, Wojaczek Patrycja, Wojcieszczyk Patrycja, Wójcik Zuzanna