Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów

8 stycznia 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Dominika Kania – klasa III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz Małgorzata Brzęczka – klasa IV Technikum im. Mikołaja Kopernika.

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia świetnych wyników i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.