Informacja dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że od sesji czerwiec-lipiec 2021 wprowadzone zostają zmiany w sposobie składania deklaracji przez osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy. Chcąc przystąpić do egzaminu po raz pierwszy oraz kolejny, osoby te składają deklaracje do podmiotu organizującego kurs. Jedynie w przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy deklarację należy złożyć dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce odbywania się kwalifikacyjnego kursu zawodowego.