W ostatnich dniach młodzież dyskutowała na temat zapotrzebowania kalorycznego oraz wykorzystała do tego celu kalkulatory dostępne online. Zaprezentowali piramidę żywieniową oraz omówili zasady jej stosowania.Na zakończenie pobytu w Portugalii zorganizowane zostały spotkania społeczności szkolnej i lokalnej, podczas których uczniowie opowiadali także o edukacji prozdrowotnej i profilaktyce zdrowia. Był również czas na zwiedzanie pięknej Portugalii oraz warsztaty malarskie. Wspaniała przygoda dobiega końca – już jutro wracamy do Polski, ale bogatsi o nowe doświadczenia i wspaniałe wspomnienia.

Serdeczne podziękowania dla opiekunów: mgr Anecie Wysockiej oraz mgr Magdalenie Olmińskiej-Kołton.

Koordynator projektu: mgr Angelika Fabjańska