W projekcie wezmą również udział nauczyciele kształcący w zawodzie Technik lotniskowych służb operacyjnych, dla których przewidziane są następujące formy wsparcia: 

  1.  studia podyplomowe,
  2.  kursy kwalifikacyjne / szkolenia doskonalące

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim“

Załącznik nr 1 A – Formularz zgłoszeniowy dla uczniów i uczennic do projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim“

Załącznik nr 1 B – Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli do projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim“

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim“

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim“