Uprzejmie informujemy, że dnia 4 lipca 2019 r. od godz. 12.00 w sekretariacie szkoły będą wydawane świadectwa dojrzałości.