Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” wraz z załącznikami

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”

Załącznik 1 „Formularz rekrutacyjny do projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Załącznik 2 „Oświadczenie uczestnika projektu”

Załącznik 3 „Wykaz szkół i placówek oraz branż”

Załącznik 4 „Indywidualny Plan Działania uczestnika/uczestniczki Projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu wraz z załącznikami

Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu

Załącznik 1 „Program kursu/szkolenia”

Załącznik 2 „Indywidualna lista obecności”

Załącznik 3 „Oświadczenie dot. zwrotu kosztów dojazdu/dane do wpłaty”

Umowa o organizację stażu uczniowskiego wraz z załącznikami

Umowa o organizację stażu uczniowskiego

Załącznik 1 „Program stażu uczniowskiego”

Załącznik 2 „Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego”

Załącznik 3 „Lista obecności”

Załącznik 4 „Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji”

Załącznik 5 „Oświadczenie dot. zwrotu kosztów dojazdu”

Załącznik 6 „Wniosek o refundację/dane do wypłaty kosztów poniesionych w związku z organizacją stażu zgodnie z umową”

Załącznik 7 „Wniosek o refundację wynagrodzenia/dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/dane do wypłaty wynagrodzenia”