EGZAMIN MATURALNY 2020

Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów szkoły zostały przesłane na maile służbowe.