EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o przekazaniu świadectw i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji Zima 2023

Wyniki egzaminu w formule 2017 i 2019 będą dostępne 31 marca 2023 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/

Świadectwa będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 12 kwietnia 2023 r. od godziny 10.00.