II Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Śląski Kurator Oświaty oraz Prezes Fundacji „Rodzice Szkole” zapraszają Rady Rodziców szkół województwa śląskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 28 listopada 2018 r. (środa) w godzinach 9.30 – 15.00 w Auli Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” w Katowicach, al. Korfantego 141.

Celem II Śląskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.
Zainteresowani uczestnictwem w konferencji proszeni są o wypełnienie do 21 listopada 2018 r. kwestionariusza zgłoszeniowego.
Kwestionariusz zgłoszeniowy i program w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców”. Informacje i zapytania można kierować pod adres: kontakt@rodziceszkole.edu.pl