II Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

Województwo Śląskie oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Ochotniczymi Hufcami Pracy, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,  Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zapraszają uczniów wszystkich rodzajów szkół (w szczególności ostatnich klas) na II Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego w dniach 13 – 14 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2 oraz w urzędach pracy województwa śląskiego, OHP, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Celem Forum jest:

  • przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i ścieżki kształcenia,
  • kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego rozwoju zawodowego,
  • promocja szkolnictwa zawodowego,
  • prezentacja oferty szkół i współpracujących z nimi pracodawców,
  • prezentacja oferty Młodzieżowego Centrum Kariery, Młodzieżowego Biura Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Konsultacje z doradcami zawodowymi będą miały miejsce w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu, ul. Parkowa 2,  14 kwietnia 2018 r. w godzinach 9.00 – 12.00. Skierowane są one dla zainteresowanych uczniów, rodziców, nauczycieli – wstęp wolny (nie wymaga zgłoszenia). Osoby będą miały możliwość m.in. przeprowadzenia rozmowy z doradcą zawodowym, omówienia ścieżki kariery zawodowej, wykonania testu predyspozycji zawodowych.